Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 214906
Nazwa zawodu: Specjalista kontroli jakości
Synteza zawodu: Opracowuje metody kontroli jakości surowców, procesów, wyrobów gotowych i opakowań.
Zadania zawodowe: - zbieranie informacji o dostarczanych surowcach;
- opracowywanie instrukcji dotyczących kontroli jakości dostarczanych surowców na podstawie norm i warunków technicznych, najlepszych z punktu widzenia klientów (odbiorców);
- opracowywanie instrukcji kontroli przebiegu procesów technologicznych wytwarzanego towaru;
- ustalanie metod kontroli i pomiarów w całym ciągu technologicznym wytwarzanego towaru;
- projektowanie stanowisk kontrolno-pomiarowych w przebiegu produkcyjnym danego towaru, wyrobu;
- wybór odpowiednich urządzeń kontrolno-pomiarowych;
- opracowywanie dokumentów - na podstawie wymagań klienta, norm i warunków technicznych - służących do oceny wyrobu gotowego;
- śledzenie jakości powstającego produktu w całym ciągu produkcyjnym - od wyrobu surowca, przez proces produkcyjny, do wyrobu gotowego i opakowania, zbieranie informacji wtórnych od klienta o wadach, brakach gotowego wyrobu, towaru;
opracowywanie i przekazywanie tych informacji kierownikom produkcji, dyrektorom technicznym zakładów;
- nadzorowanie obsługi sprzętu kontrolno-pomiarowego;
- dokonywanie legalizacji przyrządów i przestrzeganie terminów legalizacyjnych;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli urządzeń kontrolno-pomiarowych;
- zlecanie jednostkom zewnętrznym, posiadającym uprawnienia wykonywania określonych badań, i sporządzanie orzeczeń o jakości i przydatności dostarczonych próbek;
- współpraca z kierownikami działów produkcyjnych i głównym technologiem w zakładzie;
- prowadzenie rozmów z klientami i odbiorcami na temat ich wymagań wobec jakości wyrobów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19971368, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON