Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 213903
Nazwa zawodu: Specjalista zastosowań informatyki
Synteza zawodu: Wykonuje ekspertyzy i opracowania konsultingowe w zakresie możliwości i celowości stosowania informatyki w różnych dziedzinach gospodarki oraz dokonuje oceny założeń projektów informatycznych i oceny opracowanych już projektów, jak również prowadzi doradztwo dla firm tworzących systemy informatyczne w zakresie potrzeb rynku informatycznego i dla firm wykorzystujących systemy informatyczne w zakresie jakości i możliwości tych systemów; posługuje się dokumentacją i opracowaniami firm tworzących systemy oraz założeniami techniczno-ekonomicznymi firm kupujących systemy, w celu efektywnego dostosowania możliwości systemu do potrzeb klienta.
Zadania zawodowe: - analizowanie i ocenianie założeń techniczno-ekonomicznych projektów wprowadzania komputerowego przetwarzania informacji dla różnych dziedzin zastosowań;
- ocenianie konkretnych projektów systemów komputerowych pod względem ich parametrów i możliwości;
- ocenianie konkretnych projektów informatycznych (komputerowego przetwarzania informacji) w zakresie spełniania warunków i celowości stosowania w danej dziedzinie gospodarki;
- wykonywanie ekspertyz w zakresie efektów, jakie można uzyskać po wdrożeniu danego systemu informatycznego w konkretnym zastosowaniu;
- prowadzenie doradztwa dla firm produkujących urządzenia komputerowe i systemy komputerowe w zakresie potrzeb rynku informatycznego;
- opracowywanie prognoz w zakresie potrzeb rynku informatycznego oraz rozwoju techniki;
- kierowanie pracami analitycznymi i badaniami wdrożonych lub pilotowych systemów w celu uzyskania wyników umożliwiających ocenę i ekspertyzę danych systemów;
- przeprowadzanie analizy i oceny oprogramowania systemowego i zarządzającego;
- przeprowadzanie oceny standardów interfejsów współpracy urządzeń w projektowanych systemach i opracowywanie zaleceń dla organizacji międzynarodowych w celu zatwierdzenia danego standardu;
- diagnozowanie i testowanie wdrożonych projektów informatycznych i opracowywanie wniosków dotyczących ich modernizacji;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie zadań analityka systemów komputerowych;
- wykonywanie zadań projektanta systemów komputerowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20715290, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON