Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 212202
Nazwa zawodu: Statystyk
Synteza zawodu: Prowadzi badania zjawisk masowych statystycznych, przede wszystkim ekonomicznych i społecznych; planuje, organizuje, nadzoruje i koordynuje przeprowadzanie badań oraz przetwarzanie ich wyników; opracowuje metody, modele i techniki badań statystycznych; analizuje i upowszechnia wyniki tych badań.
Zadania zawodowe: - opracowywanie metod badań statystycznych, w tym metod obserwacji statystycznej, metod wnioskowania statystycznego, metod pomiaru statystycznego, sposobów opracowywania i przetwarzania wyników badań oraz metod prezentacji danych statystycznych w formie tablicowej i graficznej;
- opracowywanie definicji, klasyfikacji i nomenklatur statystycznych;
- opracowywanie zasad metodologicznych oraz wykonywanie rachunków i bilansów statystycznych;
- opracowywanie metod modelowania i prognozowania statystycznego;
- planowanie, programowanie i koordynowanie badań statystycznych; projektowanie formularzy, sprawozdań i ankiet do badań statystycznych;
- ustalanie zasad organizacyjnych, metodycznych i technicznych przeprowadzania badań statystycznych; przeprowadzanie analizy wyników badań statystycznych, formułowanie wniosków, obliczanie modeli oraz tworzenie prognoz statystycznych;
- wykorzystywanie programów komputerowych do wprowadzania i przetwarzania danych, wykonywania tablic wynikowych itp.;
- organizowanie i przeprowadzanie szkolenia w zakresie spisów, sprawozdawczości statystycznej i ankietowych badań statystycznych;
- projektowanie zakresu rzeczowego, czasowego i przestrzennego publikacji statystycznych;
- opracowywanie zasad metodycznych i organizacyjnych prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestrów i banków danych statystycznych;
- ustalanie zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania materiałów i danych statystycznych;
- przygotowywanie naukowych referatów i raportów oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951781, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON