Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2114
Nazwa zawodu: Specjaliści nauk o Ziemi
Synteza zawodu: Specjaliści nauk o Ziemi prowadzą badania, ulepszają i opracowują koncepcje, teorie i metody działania lub stosują wiedzę naukową z zakresu geofizyki, geografii, geologii i oceanologii w takich dziedzinach, jak: eksploatacja złóż ropy naftowej, gazu i minerałów, ochrona wód, inżynieria lądowa i wodna, telekomunikacja i nawigacja.
Zadania zawodowe: - prowadzenie badań oraz ulepszanie i opracowywanie koncepcji, teorii i metod działania w zakresie geofizyki, geografii, geologii i oceanologii;
- studiowanie składu i struktury skorupy ziemskiej, badanie skał, minerałów, pozostałości skamielin itp., w celu ustalenia procesów oddziałujących na rozwój Ziemi, śledzenia ewolucji życia w przeszłości i ustalenia charakteru i chronologii formacji geologicznych;
- interpretowanie danych badawczych i przygotowywanie geologicznych raportów, map, wykresów i diagramów;
- stosowanie wyników badań do oceny zasobów minerałów, gazu i ropy naftowej oraz podziemnych zasobów wód; stosowanie wiedzy geologicznej w rozwiązywaniu problemów napotykanych w projektach inżynierii lądowej i wodnej, takich jak budowa tam, mostów, tuneli i wielkich budowli;
- badania i mierzenie zjawisk optycznych i akustycznych w atmosferze;
- pomiary wagi, rozmiaru i masy Ziemi oraz składu i struktury jej wnętrza, studiowanie charakteru i aktywności wulkanów, lodowców i trzęsień ziemi;
- wykreślanie pola magnetycznego Ziemi i stosowanie tych oraz innych zebranych danych w emisji programów radiowych i telewizyjnych oraz w nawigacji;
- studiowanie i mierzenie własności fizycznych mórz i atmosfery oraz ich współzależności, takich jak wymiana energii cieplnej;
- studiowanie fizycznych lub klimatycznych aspektów obszarów i regionów oraz korelowanie ich z działalnością ekonomiczną, społeczną i kulturalną badanych społeczności;
- lokalizowanie i ustalanie charakteru i rozmiaru złóż ropy naftowej, gazu, minerałów oraz wód, z zastosowaniem metod sejsmicznych, grawimetrycznych, magnetycznych, elektrycznych i radiometrycznych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19296807, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON