Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 515901
Nazwa zawodu: Detektyw (prywatny)
Synteza zawodu: Zajmuje się zbieraniem informacji pochodzących z osobowych i rzeczowych źródeł, poddaje je analizie i przetwarza w celu ustalenia istnienia stanów, zdarzeń i okoliczności związanych ze zleconymi mu sprawami, zwłaszcza dotyczącymi osobistych interesów zleceniodawcy lub stron procesowych; w tym celu przeprowadza wywiady, prowadzi obserwacje, wykonuje zdjęcia fotograficzne lub filmowe, zbiera odpowiednie dokumenty; poszukuje osób zaginionych i utraconego mienia.
Zadania zawodowe: - podejmowanie wielozakresowych czynności w związku z otrzymanym zleceniem od osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
- obronę życia i zdrowia osoby chronionej;
- ustalanie okoliczności związanych z zaginięciem osób i rzeczy na podstawie przeprowadzonych wywiadów, obserwacji czy wykonanych zdjęć fotograficznych lub filmowych;
- poszukiwanie mienia utraconego przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne;
- zbieranie i dokumentowanie wiarygodnych informacji dotyczących partnerów handlowych i ich uczciwości kupieckiej;
- zbieranie informacji gospodarczych: wywiady, dokumenty;
- wyjaśnianie i ustalanie okoliczności związanych ze sprawami o odszkodowanie;
- niedopuszczanie do naruszenia dóbr osobistych osoby chronionej;
- zbieranie dowodów w sprawach mających na celu ochronę interesu prawnego zleceniodawcy pod warunkiem, że nie będzie to naruszać praw osób nie zainteresowanych wynikiem tych czynności;
- zwracanie się do organów i instytucji państwowych o informacje z zakresu ich kompetencji;
- badanie dokumentów i przedmiotów za zgodą ich właścicieli;
- powiadamianie organu prowadzącego postępowanie karne o zamiarze podjęcia czynności związanych z wyjaśnianiem okoliczności sprawy objętej tym postępowaniem;
- zachowanie wobec osób trzecich tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług detektywistycznych;
- wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976933, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON