Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 4141
Nazwa zawodu: Doręczyciele pocztowi i pokrewni
Synteza zawodu: Doręczyciele pocztowi i pokrewni sortują, rejestrują, doręczają przesyłki i wykonują inne obowiązki związane z dostarczaniem przesyłek z urzędu pocztowego dla ludności, organizacji lub instytucji; obsługują klientów korzystających z usług pocztowych; w kancelariach urzędów i instytucji adresują - ręcznie, mechanicznie lub komputerowo - pisma i koperty; sortują korespondencję i przekazują ją adresatowi.;
Zadania zawodowe: - podejmowanie w urzędzie pocztowym: przesyłek, przekazów, czasopism, gotówki, telegramów, innych dokumentów przeznaczonych do doręczenia odbiorcom w miejscu wskazanym w adresie;
- doręczanie: przesyłek listowych i wartościowych, paczek, telegramów i wezwań do rozmównicy telefonicznej, zawiadomień o przesyłkach, różnych wezwań oraz czasopism i innych przedmiotów przesłanych pocztą;
- inkasowanie: należności pocztowych ciążących na przesyłkach pocztowych, sum pobrania, należności celnych, utargów sklepowych, opłat telefonicznych i radiofonicznych;
- przyjmowanie w rejonie: przesyłek pocztowych, telegramów, przekazów pocztowych, wpłat na rachunki bankowe oraz przedpłat na prenumeratę czasopism;
- sprzedaż znaczków pocztowych, skarbowych, losów loterii;
- inkasowanie opłat pocztowych za nadawane i wydawane przesyłki krajowe i zagraniczne oraz sprawdzanie warunków dopuszczalności przesyłek do obrotu pocztowego;
- dokonywanie wypłat z tytułu przekazów pocztowych, przekazów emerytalnych i rentowych czy oszczędnościowych;
- wystawianie książeczek oszczędnościowych, dokonywanie w nich zmian dotyczących właściciela książeczki oraz przyjmowanie pełnomocnictw do dysponowania wkładem oszczędnościowym;
- gromadzenie przesyłek pocztowych, ich przygotowywanie do wyekspediowania, załadowania i wyładowywania ze środka transportu;
- ręczne, mechaniczne lub komputerowe adresowanie pism i kopert w kancelariach urzędów i innych instytucji;
- sortowanie korespondencji i przekazywanie jej adresatom;
- wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19984659, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON