Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 714304
Nazwa zawodu: Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli
Synteza zawodu: Wykonuje prace związane z osuszaniem obiektów budowlanych; stosuje różnego rodzaju metody osuszania (np. metoda elektroiniekcji) i odgrzybiania - zgodnie z wytycznymi ekspertyzy mykologiczno-budowlanej i dokumentacją projektowo-kosztorysową.
Zadania zawodowe: - organizowanie stanowiska roboczego w remontowanym budynku; dobieranie narzędzi, sprzętu, maszyn oraz materiałów, np. elektrod dodatnich - ich przekroju (gwiaździsty lub walcowy) i długości w zależności od grubości osuszanego muru (przy metodzie elektroiniekcji);
- prowadzenie prac przygotowawczych, takich jak: wiercenie otworów w murze - w celu osadzenia elektrod dodatnich, i dodatkowych otworów - w celu napełniania ich płynem hydrofobowym, oraz wykonywanie wykopów wokół budynku - w celu ułożenia w gruncie nie zamkniętej pętli z ocynkowanego płaskownika (stanowiącej elektrodę ujemną) lub wbijania rur stalowych ocynkowanych, stanowiących elektrodę ujemną punktową;
- prowadzenie procesu osuszania i rozprowadzania płynu hydrofobowego oraz wytwarzania trwałej blokady przeciwwilgociowej na żądanym poziomie w murze; wprowadzanie płynu hydrofobowego w pory i kapilary muru opróżnione z wody za pomocą instalacji elektroiniekcyjnej oraz w sposób grawitacyjny;
- sporządzanie roztworów impregnacyjnych i odgrzybieniowych na wydzielonym stanowisku pracy;
- prowadzenie robót impregnacyjnych na wyodrębnionym stanowisku roboczym, z użyciem podstawowego i uzupełniającego sprzętu impregnacyjnego, niezbędnego do prawidłowego wykonania robót w warunkach minimalnego zagrożenia zdrowia osób zatrudnionych przy impregnacji oraz właściwym oznakowaniu miejsc niebezpiecznych;
- prowadzenie robót odgrzybieniowych muru, zgodnie z zaleceniami załączonymi w ekspertyzie mykologiczno-budowlanej, tj. zastosowanie metod odgrzybieniowych (smarowanie, opryskiwanie) i środków chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zagrzybionych w połączeniach belek drewnianych z murem;
- prowadzenie robót odgrzybieniowych drewna zgodnie z zaleceniami w ekspertyzie mykologiczno-budowlanej, tj. zastosowanie metod odgrzybieniowych (np. smarowanie, opryskiwanie, impregnacja) i środków chemicznych;
- usuwanie zakażonych odpadów gruzu, materiałów drewnianych i drewnopochod-nych poza obręb budowli, tj. zakopywanie gruzu w dołach wysypanych wapnem chlorowanym, spalanie materiałów drewnianych i drewnopochodnych;
- prowadzenie rozliczeń surowcowo-materiałowych;
- bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp oraz ppoż.: zachowanie odpowiedniej cyrkulacji powietrza na stanowiskach pracy i wyposażenie pracownika w odzież ochronną i półmaskę (np. przy sporządzaniu roztworów impregnacyjnych i odgrzybieniowych oraz przy impregnacji drewna);
- nadzorowanie podległych pracowników;
- wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19994228, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON