Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 7125
Nazwa zawodu: Robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni
Synteza zawodu: wykonują prace związane z budową i konserwacją budowli i urządzeń wodnych; wykonują wykopy, prace zbrojarskie i betoniarskie w kesonie; obsługują maszyny i urządzenia do urobku gruntu, układania i zagęszczania betonu; konserwują i utrzymują budowle i urządzenia wodne, zabezpieczają je przed korozją i abrazją; wykonują, utrzymują i eksploatują systemy melioracji wodnych, deszczowni, urządzeń przeciwpowodziowych, rolniczego wykorzystania ścieków i sanitacji wsi oraz przeprowadzają prace remontowo- konserwacyjne tych systemów.
Zadania zawodowe: - analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót oraz materiałów potrzebnych do ich wykonania;
- wykonywanie wykopów, prac zbrojarskich i betoniarskich w kesonie, obsługiwanie maszyn i urządzeń do urobku gruntu, układania i zagęszczania betonu, transportu urobku z komory roboczej kesonu i opuszczania kesonu;
- wykonywanie i montowanie konstrukcji monolitycznych lub prefabrykowanych z betonu zwykłego, hydrotechnicznego wraz z przygotowaniem i montażem rusztowań, deskowań, zbrojenia oraz montażem urządzeń mechanicznych budowli;
- wykonywanie robót umocnieniowych faszynowo-kamienno-betonowych przy umacnianiu skarp, rowów, regulacji rzek, zabezpieczeniach przed falą powodziową, przy współpracy z zespołem obiektów pływających i operatorami koparek i pogłębiarek;
- konserwowanie i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym budowli i urządzeń wodnych, zabezpieczanie ich przed korozją i abrazją oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
- utrzymywanie i eksploatowanie systemów melioracji wodnych, deszczowni, urządzeń przeciwpowodziowych, rolniczego wykorzystania ścieków, sanitacji wsi oraz przeprowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych tych systemów;
- wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19978743, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON