Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 632101
Nazwa zawodu: Rybak hodowca
Synteza zawodu: Prowadzi hodowlę i produkcję narybku ryb słodkowodnych z rodziny karpiowatych, łososiowatych, okoniowatych i innych.
Zadania zawodowe: - wyszukiwanie i zagospodarowywanie odpowiednich zbiorników wodnych, głównie stawów;
- przeprowadzanie w stawach hodowlanych selekcji sztuk przeznaczonych do rozrodu;
- nawożenie, melioracja, dezynfekowanie zbiorników wodnych przeznaczonych do hodowli ryb;
- żywienie i dożywianie ryb w zbiornikach wodnych;
- kontrolowanie czystości wody i pobieranie próbek do badań;
- obserwowanie rozwoju ikry i przebiegu lęgu larw;
- nadzorowanie tarła (rozrodu) ryb;
- odławianie wylęgu z tarliska i przenoszenie narybku do wysadek przygotowanych wcześniej;
- obliczanie obsady ryb w zbiornikach wodnych;
- odławianie i przetrzymywanie narybku w przesadkach i zimochowach;
- kontrolowanie stanu zimochowów w okresie zimy;
- koszenie w okresie wegetacji zbędnej roślinności w zbiornikach wodnych;
- rozpoznawanie i zwalczanie chorób oraz szkodników ryb;
- przeglądanie, naprawianie oraz konserwowanie maszyn i urządzeń stosowanych w hodowli ryb;
- przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących rybactwa;
- prowadzenie notatek, niezbędnej dokumentacji i kalkulacji.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19693524, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON