Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 631102
Nazwa zawodu: Robotnik leśny
Synteza zawodu: Wykonuje podstawowe prace w leśnictwie z zakresu: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu, oraz prace konserwacyjno-naprawcze obiektów i urządzeń leśnych w zasadzie przy użyciu prostych narzędzi i urządzeń.
Zadania zawodowe: - wykonywanie prac w zakresie nasiennictwa: zbieranie owoców i szyszek drzew oraz krzewów, wyłuszczanie, odskrzydlanie, sortowanie i oczyszczanie nasion, składowanie, konserwacja i spedycja nasion, sprawdzanie zdolności kiełkowania;
- wykonywanie prac w zakresie szkółkarstwa: prace związane z przygotowaniem gleby, wysiew nasion, montaż i demontaż namiotów foliowych, pielęgnacja siewek, szkółkowanie, wyjmowanie sadzonek, ich sortowanie, dołowanie, formowanie oraz załadunek na środki transportowe, cięcie zrzezów, szczepienie drzew i krzewów, wegetatywne rozmnażanie drzew i krzewów przez odkłady;
- wykonywanie prac związanych z hodowlą lasu: ręczne sadzenie sadzonek przy zalesianiu, odnawianiu powierzchni zrębowych, wprowadzanie podszytów, poprawek i uzupełnień, pielęgnowanie gleby w uprawach (nawożenie, niszczenie chwastów), trzebieże, formowanie strzał i koron w młodnikach;
- wykonywanie prac związanych z ochroną lasu: zawieszanie tablic ostrzegawczych, grodzenie mrowisk, zawieszanie, oczyszczanie i naprawa skrzynek lęgowych, zakładanie na drzewka osłon plastikowych w uprawach i młodnikach, grodzenie upraw i młodników przed zwierzyną, zbieranie materiału do opracowywania prognozy występowania szkodliwych owadów, opylanie, opryskiwanie sprzętem ręcznym szkółek, upraw, drzewostanów oraz drewna, chemiczne zwalczanie szkodników żerujących w ziemi, wykładanie i korowanie pułapek na owady szkodliwe, obserwacje przeciwpożarowe, gaszenie pożarów w zarodku, wycinanie drzewek na pasach ppoż.;
- wykonywanie prac związanych z użytkowaniem lasu: prace pomocnicze oraz pozyskiwanie żywicy, karpiny i innych użytków ubocznych;
- wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych: konserwowanie sprzętu, kopanie i konserwowanie rowów granicznych, ustawianie znaków ostrzegawczych i płotków odśnieżnych, naprawa i konserwacja dróg leśnych, oczyszczanie poboczy, rowów przydrożnych, skarp, przepustów drogowych, zagospodarowywanie leśnych obwodów łowieckich, porządkowanie leśnych terenów rekreacyjnych, naprawa urządzeń turystycznych itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: nadzorowanie zespołu robotników przy wykonywaniu ww. prac na określonym odcinku.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986428, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON