Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>





Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 613101
Nazwa zawodu: Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej
Synteza zawodu: Prowadzi produkcję towarową roślin rolniczych i ogrodniczych oraz chów i hodowlę zwierząt gospodarskich w celu produkcji mleka, mięsa, jaj, skór czy sztuk hodowlanych.
Zadania zawodowe: - podejmowanie decyzji co do gatunków i odmian uprawianych roślin, rasy i typu użytkowego zwierząt oraz wielkości produkcji;
- opracowywanie płodozmianów i zmianowania oraz technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- nabywanie potrzebnych nasion, nawozów mineralnych, środków chemicznych, pasz, zwierząt do chowu czy hodowli itp.;
- wykonywanie (lub zlecanie do wykonania) prac związanych z uprawą roślin, takich jak: przygotowanie roli, siew, sadzenie, nawożenie, ochrona roślin, zbiór płodów;
- wykonywanie prac związanych z chowem i hodowlą zwierząt, takich jak: przygotowywanie i zadawanie pasz, pielęgnowanie zwierząt, dojenie, utrzymywanie czystości pomieszczeń;
- magazynowanie produktów i przygotowywanie ich do sprzedaży;
- odstawianie produktów do punktów skupu lub oferowanie ich do sprzedaży;
- konserwowanie maszyn, sprzętu, pomieszczeń gospodarczych;
- prowadzenie notatek, niezbędnej dokumentacji i kalkulacji;
- przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, bhp i ppoż.



Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965208, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON