Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 515904
Nazwa zawodu: Ratownik pokładowy
Synteza zawodu: Wykonuje zadania ratownicze w stosunku do osób lub mienia znajdujących się w stanie zagrożenia, w trudno dostępnym miejscu na ziemi lub wodzie, oraz zadania ratownicze w stosunku do urządzeń czy instalacji lądowych i wodnych trudno dostępnych, działając z pokładu śmigłowca lub po desantowaniu się z niego lub też podczas zawieszenia na linie dźwigu pokładowego.
Zadania zawodowe: - utrzymywanie w gotowości sprzętu ratowniczego odpowiedniego do rodzaju wykonywanego ratownictwa (ludzi, mienia, instalacji chemicznych, gazowych itd.);
- odbywanie systematycznych ćwiczeń w celu utrzymania właściwego poziomu umiejętności i sprawności zawodowych;
- wykonywanie czynności ratowniczych z pokładu śmigłowca: desantowanie się i powracanie nań w czasie postoju na ziemi lub wodzie oraz podczas zawisu i powolnego przemieszczania się śmigłowca na różnych wysokościach operacyjnych, przy użyciu lub bez użycia instalacji dźwigowej czy drabinki;
- wykonywanie czynności ratowniczych poza pokładem śmigłowca, takich jak np: podejmowanie osoby z ziemi lub wody;
- wykonywanie podstawowych działań ratownictwa medycznego, operowanie sprzętem ratownictwa technicznego;
- współdziałanie z pozostałymi członkami załogi śmigłowca i z innymi służbami;
- pełnienie dyżurów w gotowości do akcji ratowniczej;
- wykonywanie podczas lotu czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego na pokładzie lub przez dowódcę śmigłowca, obsługiwanie dźwigu pokładowego lub innych pokładowych urządzeń ratowniczych, jeśli czynności te nie zostały powierzone pokładowemu operatorowi tych urządzeń;
- wykonywanie czynności ratowniczych, określonych instrukcjami lotniczymi, w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania, wodowania czy wypadku śmigłowca;
- bieżące stosowanie się do obowiązujących zasad bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska naturalnego przed skażeniem podczas wszystkich operacji ratowniczych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie funkcji instruktorskich przy szkoleniu kandydatów na ratowników pokładowych lub przy ćwiczeniach doskonalących ratowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19957657, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON