Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 515903
Nazwa zawodu: Ratownik górski
Synteza zawodu: Indywidualnie lub w zespole inicjuje i uczestniczy w górskich akcjach ratowniczych: bierze udział w działalności profilaktycznej i informacyjnej związanej z bezpiecznym przebywaniem w górach.
Zadania zawodowe: - reagowanie na wszelkie sygnały wzywania pomocy;
- organizowanie wypraw ratowniczych i branie udziału w wyprawach;
- w sytuacjach koniecznych (gdy nie ma lekarza lub pielęgniarki) udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej;
- organizowanie transportu do punktu opieki lekarskiej dla poszkodowanych;
- pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku;
- dbanie o swoją sprawność fizyczną oraz sprawność sprzętu ratowniczego;
- udzielanie informacji i wskazówek o warunkach bezpieczeństwa na poszczególnych trasach oraz o regułach poprawnego zachowania się w górach;
- reagowanie na zachowanie się uczestników imprez górskich odbiegające od przyjętych zasad bezpiecznego przebywania w tych rejonach;
- kontrolowanie przebiegu i oznakowania tras udostępnianych do użytku publicznego zgodnie z zaleceniami górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego;
- w granicach uzgodnionych z gopr kontrolowanie przebiegu rajdów, zlotów i imprez sportowych na terenach górskich.
- występowanie do właścicieli i kierowników obiektów oraz urządzeń turystyczno-wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych zlokalizowanych na terenach górskich z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień, a nawet wstrzymanie eksploatacji urządzeń, jeśli stanowią one zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi;
- wnioskowanie do władz samorządu terytorialnego o wprowadzenie różnych ograniczeń, dotyczących uprawiania lotniarstwa, wspinaczek i treningów wysokogórskich, jeśli mogą stanowić niebezpieczeństwo dla osób je uprawiających lub okolicznej ludności.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2021r.
Stronę odwiedzono 20526927, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON