Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 413105
Nazwa zawodu: Rekwizytor
Synteza zawodu: Dostarcza na miejsce spektaklu (teatralnego, filmowego, telewizyjnego itp.) gotowe rekwizyty lub montuje je z elementów, ustawia na właściwych miejscach; magazynuje rekwizyty.
Zadania zawodowe: - dostarczanie, najczęściej za pomocą podręcznych środków transportowych, rekwizytów na właściwe miejsce planu filmowego lub prób;
- dokonywanie zmian rekwizytów podczas spektakli oraz prób, zarówno w czasie przerw, jak i trwania akcji scenicznych - zgodnie z ustaleniami technicznymi oraz reżysersko-scenograficznymi;
- przechowywanie powierzonych rekwizytów w podręcznym magazynie;
- prowadzenie książki ewidencyjnej wszystkich powierzonych sobie rekwizytów i materiałów pomocniczych;
- prowadzenie ewidencji rekwizytów przyjmowanych do eksploatacji lub oddawanych do magazynów głównych;
- ekspediowanie i ponowne przyjmowanie rekwizytów wywożonych, np. na występy, do naprawy, w celu wypożyczenia;
- dokonywanie oględzin stanu technicznego rekwizytów i materiałów inscenizacyjnych bezpośrednio z nimi związanych;
- dostarczanie rekwizytów na miejsca gry aktorów w kompletach, ich montowanie i ustawianie wg ustaleń scenograficznych oraz reżyserskich, w czasie wymaganym organizacją pracy; instruowanie aktorów o sposobie posługiwania się rekwizytami;
- wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych, jak czyszczenie elementów rekwizytów podlegających szczególnym zabrudzeniom, oraz drobnych prac naprawczo-konserwacyjnych rekwizytów (a także ich wszelkich ozdób), jak ręczne zszywanie rozdartych tekstylnych części, zbijanie, związywanie, usztywnianie złamanych elementów oraz ich podmalowywanie;
- wykonywanie tymczasowych przeróbek rekwizytów, zgodnie z ustaleniami scenograficznymi lub reżyserskimi;
- przygotowywanie do transportu, tj. spisywanie i pakowanie powierzonych rekwizytów oraz związanych z nimi bezpośrednio materiałów inscenizacyjnych;
- dbałość o bezpieczeństwo oraz higienę pracy aktora i swoją, np. przez dokładny montaż wszystkich elementów rekwizytów, dokonywanie bieżących oględzin ich technicznego stanu oraz usuwanie uszkodzeń, mogących spowodować zadrapania, zranienia lub inne uszkodzenia ciała;
- wykonywanie prac pomocniczych w pracowniach modelarskich;
- wykonywanie prac związane z montażem dekoracji (w przypadku rekwizytora - mężczyzny).Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647163, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON