Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 341702
Nazwa zawodu: Rzeczoznawca
Synteza zawodu: Wykorzystując wiedzę i umiejętności dokonuje w swojej specjalności fachowej oceny rzeczy, zjawisk, zachowań, zdarzeń, przy użyciu różnorodnych metod i dostępnego sprzętu, w formie ekspertyz umożliwiających zleceniodawcom (osobom fizycznym i prawnym, takim jak: zakład ubezpieczeń, sąd, organizacja konsumencka, przedsiębiorstwo handlowe, przewoźnik, cech rzemieślniczy) podjęcie właściwych decyzji.
Zadania zawodowe: - badanie przedstawionego do ekspertyzy przedmiotu, przy użyciu miar i wag bądź też analizy fizycznej lub chemicznej;- porównywanie cech badanego przedmiotu z cechami uznawanymi za wzorcowe, np. z warunkami technicznymi odbioru, normami jakościowymi; ocena, w jakiej mierze zróżnicowanie tych cech w stosunku do wzorcowych wpływa na jakość przedmiotu i ewentualnie dyskwalifikuje jego wartość;
- określanie wad ukrytych przedmiotu, które spowodowały lub mogą spowodować przedwczesne jego zużycie czy też wypadek;
- ocena wpływu stopnia fachowości pracownika na jakość wytwarzanego przez niego przedmiotu lub prawidłowość wykonania usługi;
- ocena autentyczności, autorstwa, okresu powstania czy wartości artystycznej dzieł sztuki, przedmiotów zabytkowych itp.;
- określanie na podstawie cenników, własnej wiedzy, doświadczenia i intuicji wartości danego przedmiotu;
- przeprowadzanie oględzin miejsca wypadku oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów i badań;
- zbieranie informacji dotyczących okoliczności i przebiegu wypadku;
- przeprowadzanie rekonstrukcji zdarzeń;
- badanie reakcji i zachowań sprawców wypadku pod kątem ich fachowości, stanu zdrowia itp.;
- ustalanie przyczyn wypadku;
- opracowywanie pisemnej opinii na badany temat i dostarczanie jej zleceniodawcy;
- aktualizowanie swojej wiedzy w zakresie zmieniających się wzorców, norm, technologii badań oraz służących tym celom urządzeń.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976983, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON