Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314310
Nazwa zawodu: Radiooperator pokładowy
Synteza zawodu: Jako członek załogi statku powietrznego prowadzi podczas lotu korespondencję radiotelegraficzną ze służbami ruchu lotniczego, innymi służbami naziemnymi lub nawodnymi i statkami powietrznymi oraz korespondencję radiotelefoniczną w zakresie zleconym mu przez dowódcę statku powietrznego.
Zadania zawodowe: - uczestniczenie w przygotowaniu do lotu, polegające na zbieraniu informacji na temat urządzeń i procedur radiokomunikacyjnych na trasie lotu lub w rejonie lotu oraz na lotniskach startu i zamierzonego lądowania;
- uczestniczenie w przyjęciu statku powietrznego do lotu od służby technicznej w zakresie kontroli sprawności wyposażenia radiokomunikacyjnego tego statku, łącznie z uczestniczeniem w próbach funkcjonalnych tego wyposażenia i podpisaniem odpowiednich dokumentów;
- prowadzenie korespondencji radiotelegraficznej podczas lotu, zgodnie z obowiązującymi na trasie lotu procedurami, w tym przekazywanie depesz dowódcy statku powietrznego do właściwego adresata oraz przekazywanie dowódcy statku depesz kierowanych do niego lub rozgłaszanych po wywołaniu ogólnym (po ich rozszyfrowaniu);
- informowanie dowódcy statku powietrznego o zakłóceniach w komunikacji radiotelegraficznej; prowadzenie korespondencji radiotelefonicznej w zakresie zleconym przez dowódcę statku powietrznego; prowadzenie dziennika korespondencji radiotelegraficznej nadawanej i odbieranej;
- wykonywanie innych czynności, przewidzianych instrukcjami lotniczymi lub zleconych przez dowódcę statku powietrznego;
- wykonywanie czynności ratowniczych, określonych instrukcjami lotniczymi w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania albo wodowania czy wypadku statku powietrznego;
- przekazanie po locie służbie technicznej uwag o działaniu wyposażenia radiokomunikacyjnego oraz wypełnianie dokumentów operacyjnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia - wykonywanie funkcji instruktorskich przy szkoleniu i sprawdzaniu umiejętności zawodowych radiooperatorów oraz funkcji inspektorskich i kierowniczych - szefa grupy radiooperatorów w przedsiębiorstwie.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970599, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON