KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Szanowni Klienci, rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednoczeœnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi œwiadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteœmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:

81 534 82 90

534 032 029

533 485 990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

praca.ffm@gmail.com Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 313115
Nazwa zawodu: Realizator rekonstrukcji dźwięku
Synteza zawodu: Przygotowuje, organizuje i przeprowadza rekonstrukcję muzyki i mowy, uwzględniając priorytetowe potrzeby archiwalne i programowe, posługując się technologią analogową i cyfrową; tworzy, udoskonala, wprowadza nowe technologie i metody w dziedzinie rekonstrukcji dźwięków.
Zadania zawodowe: - organizowanie, przygotowywanie i wykonywanie rekonstrukcji muzyki i mowy, z uwzględnieniem priorytetowych potrzeb archiwalnych i programowych oraz z wykorzystaniem zarówno technologii analogowej, jak i cyfrowej;
- udoskonalanie własnych metod rekonstrukcji i upowszechniania nagrań muzycznych;
- opracowywanie i zastosowanie nowych sposobów korelacji dzieła muzycznego utrwalonego na różnych nośnikach oraz współdziałanie w zakresie prac laboratoryjnych i eksperymentalnych;
- tworzenie, udoskonalanie oraz poszukiwanie nowych technologii i metod w twórczej działalności rekonstrukcji dźwięków;
- współuczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie rekonstrukcji muzyki i mowy, z uwzględnieniem zagadnień wchodzących w zakres psychoakustyki;
- prowadzenie dokształcania i instruktażu dla podległych pracowników w dziedzinie rekonstrukcji cylindrów Edisona, decelitów, acetatów, płyt standardowych i taśm magnetofonowych;
- współuczestniczenie w działaniach popularyzujących osiągnięcia w dziedzinie rekonstrukcji nagrań;
- dbanie o właściwą eksploatację, konserwację i naprawy użytkowanego sprzętu i aparatury.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18801868, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON