Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 245507
Nazwa zawodu: Reżyser teatralny (dramatu)
Synteza zawodu: Opracowuje koncepcję artystyczną przedstawienia dramatycznego, teatru lalkowego, dokonuje wyboru sztuk przeznaczonych do wystawienia, organizuje współdziałanie zespołu aktorskiego, autorów oprawy plastycznej, ruchowej i muzycznej, a także pracowników technicznych, mając na celu realizację zamierzonej koncepcji artystycznej przedstawienia z uwzględnieniem zastosowania różnych środków wyrazu sztuki teatralnej i lalkarskiej.
Zadania zawodowe: - współpraca z kierownikiem literackim teatru w celu wyboru sztuk dramatycznych, utworów poetyckich lub prozy do realizacji przedstawień albo wybór samodzielny, dokonywany na podstawie osobistych preferencji;
- opracowywanie koncepcji artystycznej przedstawienia, kreślenie głównych idei i podporządkowanie im obsady aktorskiej, wizji scenograficznej oraz oprawy muzycznej i ruchowej;
- opracowywanie (adaptacja) tekstu przedstawienia realizowanego na podstawie utworu literackiego: dramatycznego, prozy lub poezji, albo określanie scenopisu przedstawienia nieliterackiego (plastycznego, happeningu teatralnego itp.);
- określenie miejsc akcji i liczby występujących postaci, aktorów potrzebnych do zagrania tych postaci, ilości rekwizytów, określenie techniki lalkowej, w której przedstawienie ma być zrealizowane;
- dobór odpowiedniej do ról obsady aktorskiej;
- określanie wskazówek dla scenografa, ewentualnie również kostiumologa, autora opracowania muzycznego czy ruchowego - w celu uzyskania efektów ich pracy zgodnych z oczekiwaniami reżysera;
- prowadzenie prób z aktorami (od czytanych, przez sytuacyjne do generalnych), współpraca artystyczna w celu osiągnięcia możliwie najlepszych, zgodnych z ideą przedstawienia, kreacji aktorskich;
- opieka pedagogiczna nad debiutującymi aktorami;
- koordynacja i nadzorowanie przygotowań wizualnej i muzycznej strony przedstawienia;
- ocena przydatności artystycznej efektów pracy zespołu technicznego dla reżyserowanego przedstawienia;
- odbiór całości przedstawienia na próbie generalnej, wprowadzanie niezbędnych korekt w przypadku niezadowalających efektów artystycznych;
- nadzór nad artystyczną jakością przedstawienia przy zmieniających się warunkach grania (przeniesienie na inną scenę, zmiany w obsadzie aktorskiej, wznowienia itp.).
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu reżyserii;
- reżyserowanie przedstawień teatralnych w radio i telewizji;
- reżyserowanie widowisk z cyklu "światło i dźwięk";
- reżyserowanie widowisk tzw. teatru ulicznego;
- reżyserowanie przedstawień estradowych, kabaretowych, okolicznościowych;
- prowadzenie teatru amatorskiego w szkołach, domach kultury i innych instytucjach;
- udział w spotkaniach z publicznością, szczególnie z młodzieżą szkolną, poświęconych problematyce teatralnej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19984631, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON