Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 245506
Nazwa zawodu: Reżyser filmowy
Synteza zawodu: Tworzy sztukę filmową, kieruje realizacją filmu fabularnego lub dokumentalnego, określając jego idee (temat), dokonując wyboru lub pisząc scenariusz, podejmuje decyzje artystyczno-techniczne, dotyczące doboru osób (autorów, aktorów, pracowników techniczno-organizacyjnych, doradców i konsultantów), angażowanych do zadań twórczych lub realizacyjnych, miejsca, czasu oraz wszelkich elementów materialnych niezbędnych do powstania filmu; zajmuje się twórczą inscenizacją idei filmu, przetworzeniem jej filmowymi środkami wyrazu w utwór artystyczny, zapisany na taśmie filmowej lub innych nośnikach.
Zadania zawodowe: - pisanie scenariusza filmu lub wybór gotowego scenariusza;
- udział w pozyskaniu decyzji o finansowaniu filmu;
- prace przygotowawcze, tj. studia zależne od tematyki filmu (historycznych, obyczajowych, fachowych itp.), dokumentacje, konsultacje, próbne zdjęcia itd.;
- określanie scenopisu filmu, tj. środków wyrazu, rozwiązań inscenizacyjnych i technicznych dla całości filmu i jego poszczególnych fragmentów (sekwencje, sceny, ujęcia, kadry), obiektów zdjęciowych w plenerze itd.;
- przeprowadzenie rzetelnej dokumentacji realiów, które wchodzą w zakres wybranego tematu filmu dokumentalnego;
- dobór współrealizatorów, aktorów i odtwórców (dublerów, kaskaderów, statystów) oraz innych współpracowników twórczych i pomocniczo-twórczych a następnie kierowanie ich pracą, m.in. podział czynności, wyznaczenie zadań i trybu ich wykonania, inspirowanie, instruowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy;
- rozpatrywanie propozycji, wniosków, opracowań przedstawianych przez współ- pracowników, zespół filmowy itp.;
- przyjmowanie etapowych i całościowych wyników prac twórczych i pomocniczo-twórczych (np. projektów i gotowych dekoracji, kostiumów, charakteryzacji, muzyki itp.);
- współdziałanie z kierownikiem produkcji przy opracowaniu dokumentacji techniczno-produkcyjnej (planu szczegółowego filmu);
- bezpośrednie kierowanie zdjęciami, montażem, udźwiękowieniem filmu; reprezentowanie grupy zdjęciowej w kontaktach zewnętrznych;
- przedstawianie filmu do odbioru (kolaudacji);
- współdziałanie przy opracowywaniu planów kampanii reklamowej filmu, wybór materiałów reklamowych i informacyjnych;
- wykonywanie zadań doraźnych, jak uczestnictwo w premierze i pokazach filmu, spotkaniach z publicznością, festiwalach, konferencjach i naradach;
- uczestniczenie w pracach programowo-organizacyjnych zespołów filmowych;
- opiniowanie scenariuszy filmowych, doradztwo, konsultacje, udział w kolaudacjach filmów innych reżyserów itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie dydaktyki przedmiotów kierunkowych reżyserii filmowej w uczelniach, studiach zawodowych, na kursach itp.;
- reżyserowanie przedstawień teatralnych, telewizyjnych i radiowych;
- realizowanie filmów reklamowych, oświatowych;
- zasiadanie w jury przeglądów i festiwali filmowych;
- prowadzenie dyskusyjnych klubów filmowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987580, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON