Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 245106
Nazwa zawodu: Redaktor programowy
Synteza zawodu: Programuje stosowny wycinek zadań w układzie pasmowym, zgodnie z przyjętym programem ramowym w radiu czy telewizji; opracowuje w uzgodnieniu z właściwymi komórkami wewnętrznymi całościową ofertę programową w zakresie przydzielonego odcinka, z uwzględnieniem kosztów i warunków produkcyjnych jej realizacji; dokonuje selekcji ofert programowych wewnętrznych i zewnętrznych.
Zadania zawodowe: - programowanie stosownego wycinka zadań w układzie pasmowym, zgodnie z przyjętym programem ramowym;
- opracowywanie, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami wewnętrznymi, całościowej oferty programowej w zakresie przydzielonego odcinka, z uwzględnieniem kosztów i warunków produkcyjnych jej realizacji;
- przeprowadzanie selekcji ofert programowych wewnętrznych i zewnętrznych, według przyjętych kryteriów i proporcji oraz kwalifikowanie programów do realizacji;
- opracowywanie ramowego podziału zadań dla poszczególnych redaktorów zamawiających;
- bieżący nadzór nad pracą redaktorów zamawiających w zakresie prawidłowości i profesjonalizmu realizacji przydzielonych zadań szczegółowych;
- nadzorowanie prawidłowej gospodarki środkami przydzielonymi na pokrycie kosztów działalności danego odcinka zadań;
- składanie do dyrektora programu wniosków dotyczących obsady kadrowej oraz dokonywanie oceny pracy zespołu współpracującego;
- prowadzenie dokumentacji według obowiązujących zasad;
- udział w kolaudacjach i przyjmowanie programów;
- analiza i ocena wykonania zadań programowych w zakresie kreowanej na antenie tematyki, pasm programowych i jednostkowych programów telewizyjnych czy radiowych;
- opracowywanie programowych materiałów informacyjnych i analitycznych na potrzeby pozaantenowe;
- opracowywanie okresowych i tematycznych recenzji pozaantenowych dotyczących wartości merytorycznej i warsztatowej programów w przydzielonym zakresie;
- uczestniczenie w kolegium programu;
- odpowiedzialność za powierzone mienie i przestrzeganie przepisów prawa, a w szczególności: prawa autorskiego, prasowego, konwencji i porozumień z zawodowymi stowarzyszeniami oraz dotyczących tajemnicy służbowej (handlowej);
- stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie programowym, realizacyjnym i technicznym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987608, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON