Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241908
Nazwa zawodu: Rzeczoznawca budowlany
Synteza zawodu: Dokonuje oceny systemu technicznego budynków i obiektów budowlanych, zarówno nowych, jak i eksploatowanych lub wyeksploatowanych; ocenia proces budowy z punktu widzenia sztuki budowlanej i zasad bezpieczeństwa publicznego; wydaje opinie o użytych do budowy materiałach; określa ewentualne przyczyny katastrof budowlanych.
Zadania zawodowe: - zapoznawanie się z obiektem, dokumentacją techniczną i dziennikiem budowy;
- wykonywanie niezbędnych odsłonięć i odkuć, np. stropów i ścian, odkopanie fundamentów dla umożliwienia dokonania oceny ich stanu technicznego;
- w razie potrzeby, sprawdzanie obliczeń statycznych i ich zgodności z Polskimi Normami;
- wydawanie opinii w sprawie ewentualnych odstępstw od obliczeń normatywnych;
- sprawdzanie w kontrolowanym obiekcie lub w dzienniku budowy procesu budowy i montażu, zgodności z planowanym przebiegiem budowy;
- ocena użytych materiałów i ich zgodności z dokumentacją techniczną;
- określanie stopnia zużycia wyeksploatowanych obiektów;
- dokonywanie oceny opłacalności przeprowadzonego remontu, zwłaszcza remontu kapitalnego;
- ocena zabezpieczenia nieużytkowanych obiektów;
- wydawanie opinii o przyczynach katastrof budowlanych;
- opiniowanie przestrzegania zasad bhp na budowie;
- opiniowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków.
Dodatkowe zadania zawodowe: - występowanie w sprawach spornych jako biegły sądowy lub ekspert stron w przypadku wydawania opinii o przyczynach katastrof budowlanych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20155166, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON