Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241907
Nazwa zawodu: Rzecznik patentowy
Synteza zawodu: Wykonuje czynności związane z ochroną prawną: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych i znaków towarowych w Polsce i za granicą; pobudza twórczość wynalazczą; bada czystość patentową oferowanych urządzeń.
Zadania zawodowe: - opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej nowych rozwiązań technicznych i technologicznych do Urzędu Patentowego oraz, jeśli zachodzi potrzeba, do zagranicznych urzędów patentowych, w celu zabezpieczenia i utrzymania praw ochronnych;
- organizowanie i prowadzenie badań patentowych w zakresie nienaruszalności obcych praw ochronnych (badanie czystości patentowej);
- śledzenie najnowszych osiągnięć światowej techniki w określonych dziedzinach na podstawie opisów patentowych krajowych i zagranicznych oraz na podstawie literatury technicznej i naukowej;
- prowadzenie badania nowości rozwiązań wyłożonych do publicznego wglądu w Urzędzie Patentowym oraz zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń i sprzeciwów;
- wykrywanie rozwiązań mających cechy nowości i zabezpieczanie we właściwym czasie praw ochronnych dla nich oraz zapobieganie ujawnianiu istotnych cech tych rozwiązań przed zgłoszeniem ich do ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym;
- organizowanie działań związanych z ujawnieniem faktu naruszenia za granicą praw ochronnych na polskie rozwiązania oraz zapobieganie dalszemu naruszaniu tych praw;
- udzielanie twórcom nowych rozwiązań fachowej pomocy technicznej i prawnej w zakresie ochrony patentowej i ochrony ich interesów;
- organizowanie szkoleń w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych w zakładach pracy i innych środowiskach;
- występowanie przed Urzędem Patentowym, komisjami U.P.: Odwoławczą i Rozjemczą oraz innymi organami państwowymi w zakresie praw patentowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965222, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON