Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241402
Nazwa zawodu: Rzeczoznawca majątkowy
Synteza zawodu: Dokonuje określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń związanych z nieruchomością, kierując się zasadą bezstronności; wydaje opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.
Zadania zawodowe: - - ustalanie z zamawiającym lub przy jego pomocy: celu wyceny, zakresu wyceny, stanu prawnego nieruchomości;- dokonywanie oględzin nieruchomości i ewentualnych obmiarów;- badanie przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego;- badanie księgi wieczystej nieruchomości;- uzyskiwanie informacji o nieruchomości z katastru nieruchomości (wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali, odpowiednio do rodzaju wycenianej nieruchomości);- badanie rynku nieruchomości z uwzględnieniem nieruchomości podobnych do wycenianej;- dokonywanie wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;- sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego;- przekazywanie wyciągu z wykonanego operatu szacunkowego organom prowadzącym kataster nieruchomości, zawierającego określenie celu wyceny, opis nieruchomości oraz ich wartość.
Dodatkowe zadania zawodowe: - sporządzanie opracowań i ekspertyz niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących:
· rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie rynku,
· efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
· skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
· oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
· bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
· określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
· wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
· wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
- występowanie w charakterze biegłego sądowego w zakresie swojej działalności zawodowej;
- prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i publicystycznej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19996722, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON