KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Szanowni Klienci, rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednoczeœnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi œwiadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteœmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:

81 534 82 90

534 032 029

533 485 990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

praca.ffm@gmail.com Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 9152
Nazwa zawodu: Portierzy, woźni i pokrewni
Synteza zawodu: Portierzy, woźni i pokrewni pilnują wejścia do różnych budynków, dozorują parkingi, domy mieszkalne i obiekty publiczne, aby zapobiec wejściu osób niepożądanych, kradzieży, pożarowi czy też innym zagrożeniom; wykonują obowiązki biletera.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują: pełnienie funkcji portiera w hotelach i pomaganie gościom, szczególnie w czasie ich przybycia i wyjazdu, w przeniesieniu bagażu czy otrzymaniu kluczy, a także służenie im informacjami; pełnienie funkcji odźwiernego w domach mieszkalnych i innych budynkach; nadzorowanie ruchu wchodzących osób i służenie im informacjami; strzeżenie domów i innych obiektów, celem zapobieżenia nielegalnemu wejściu, kradzieży, pożarom czy innym zagrożeniom; pełnienie funkcji woźnego w szkołach, sądach, obiektach sportowych i podobnych miejscach; sprawdzanie biletów w kinach, teatrach i podobnych obiektach; prowadzenie szatni, przechowalni bagażu lub toalety; pilnowanie parkingów; wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej; ewentualnie nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18801936, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON