Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 741102
Nazwa zawodu: Przetwórca ryb
Synteza zawodu: Wykonuje czynności technologiczno-produkcyjne w procesie przetwarzania surowca rybnego; przeprowadza obróbkę wstępną surowca, a następnie - w zależności od rodzaju finalnego produktu - poddaje półfabrykat dalszej obróbce, jak np. mrożeniu, soleniu, wędzeniu lub marynowaniu; używa maszyn i urządzeń przeznaczonych do tego celu oraz zgodnie zobowiązującymi normami.
Zadania zawodowe: - ustalanie zaopatrzenia i ocenę przydatności produkcyjnej surowców podstawowych i pomocniczych;
- ocenianie stanu gotowości produkcyjnej maszyn i urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej;
- prowadzenie obróbki wstępnej surowca rybnego i surowców pomocniczych;
- prowadzenie procesu technologicznego (tj: mrożenia, solenia, wędzenia, marynowania, produkcji konserw itd.);
- obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów mrożonych, urządzeń wędzarniczych i urządzeń przetwórstwa rybnego zgodnie z wymogami instrukcji obsługi;
- ocenianie organoleptyczne produkcji w poszczególnych fazach;
- przestrzeganie instrukcji technologicznych obsługi maszyn oraz sanitarnych;
- prowadzenie rozliczeń i dokumentacji z przebiegu procesu technologicznego;
- nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w poszczególnych fazach procesu technologicznego;
- utrzymywanie porządku i czystości na stanowisku pracy oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego;
- wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987559, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON