Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 515902
Nazwa zawodu: Pracownik ochrony mienia i osób
Synteza zawodu: Wykonuje pracę w zakresie ochrony osób i mienia, to jest podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej i działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz działania niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
Zadania zawodowe: - ochrona życia i zdrowia powierzonych osób i zapobieganie zamachom na te osoby ;
- ochrona mienia podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych przed kradzieżą, rabunkiem lub dewastacją;
- konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych;
- strzeżenie dostępu do tajemnicy firmy;
- zapewnianie porządku wewnątrz obiektów, w których odbywają się imprezy masowe;
- niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren chroniony;
- zapobieganie, rozpoznawanie i wykrywanie zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej;
- kierowanie zespołami pracowników ochrony fizycznej;
- organizowanie i nadzorowanie wykonywania usług w zakresie ochrony osób i mienia;
- prowadzenie dokumentacji gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia i innej;
- sporządzanie planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie koncesji, sporządzanie dokumentacji wymaganej przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji;
- organizowanie współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi);
- stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz stosowanie technik samoobrony i interwencyjnych;
- posługiwanie się bronią palną;
- wykonywanie niezbędnych czynności informacyjno-organizacyjnych oraz zabezpieczanie miejsca po zaistnieniu zdarzenia (przestępstwa), w granicach chronionego obiektu i obszaru;
- zawieranie umów w zakresie ochrony osób i mienia;
- udzielanie pomocy przedlekarskiej;
- prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego osób i mienia w celu doskonalenia umiejętności zawodowych podległych pracowników ochrony.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19333675, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON