Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 5159
Nazwa zawodu: Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
Synteza zawodu: Ta grupa obejmuje pracowników usług ochrony niesklasyfikowanych poprzednio w ramach grupy 515. Powinny tu być klasyfikowani na przykład pracownicy, którzy wykonują czynności mające na celu: ochronę życia i zdrowia ludzi przed zamachami, zapewnienie porządku w miejscach publicznych, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, niedopuszczanie do wstępu na teren chroniony osób nieuprawnionych, ratowanie osób lub mienia znajdujących się w stanach zagrożenia, a także pracownicy, którzy świadczą usługi detektywistyczne.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują:
- patrolowanie budynków i innych terenów w celu zapobiegania kradzieżom lub dewastacji, aktom przemocy, naruszenia prawa itp.;
- chronienie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- chronienie nietykalności osobistej oraz życia i zdrowia powierzonych osób;
- kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i o rybactwie śródlądowym oraz zwalczanie szkodnictwa leśnego i łowieckiego;
- korzystanie, gdy istnieje taka konieczność, z prawa stosowania środków przymusu bezpośredniego i zatrzymywania sprawców;
- czuwanie nad bezpieczeństwem życia ludzkiego na kąpielisku lub pływalni;
- uczestniczenie w akcjach ratowniczych osób lub mienia znajdujących się w stanie zagrożenia;
- poszukiwanie osób zaginionych i utraconego mienia;
- zbieranie, dokumentowanie i analizowanie informacji w celu ustalenia faktów w sprawach powierzonych przez zleceniodawców;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19314010, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON