Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 513903
Nazwa zawodu: Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
Synteza zawodu: Zwalcza gryzonie (szczury i myszy) przy użyciu środków stałych, gazowych i innych oraz urządzeń ręcznych i mechanicznych; przeprowadza odkażanie powietrza, wody, gleby, narzędzi, bielizny, pościeli, przedmiotów, sprzętów, powierzchni skóry, wydalin, śmieci, eliminując drobnoustroje chorobotwórcze, fermentacyjne i gnilne oraz ich przetrwalniki; wykonuje czynności związane z tępieniem owadów i innych pasożytów - w celu zapobiegania epidemii chorób zakaźnych i stratom w gospodarce.
Zadania zawodowe: - wykrywanie i lokalizowanie dróg wędrówek gryzoni na podstawie rodzaju i zagęszczenia śladów;
- zabezpieczanie, uszczelnianie otworów w ścianach, drzwiach i oknach w celu uniemożliwienia przedostawania się gryzoni do budynków mieszkalnych i magazynów;
- dbanie o właściwy stan kanalizacji (sprawdzanie drożności i szczelności przewodów);
- informowanie mieszkańców o zamierzonych działaniach, szkodliwości stosowanych środków i miejscach szczególnie niebezpiecznych oraz oznakowywanie, z zastosowaniem właściwej symboliki, miejsc prowadzenia deratyzacji;
- obliczanie, na podstawie przeprowadzonego szacunku liczbowego, ilości niezbędnych środków trujących;
- rozkładanie w wytypowanych miejscach, z zachowaniem przepisów bhp, wyznaczonych ilości trucizn (w postaci proszkowej, ziarnistej);
- przygotowywanie pomieszczeń do deratyzacji z użyciem środków gazowych (uszczelnianie, usunięcie przedmiotów, które mogą ulec skażeniu) w odpowiedniej odzieży roboczej i z zastosowaniem środków ochrony dróg oddechowych oraz z wykorzystywaniem nowoczesnych metod walki z gryzoniami, takich jak: ultradźwięki, fale radiowe itp.;
- odkażanie narzędzi, bielizny i przedmiotów przez umieszczenie ich w odpowiednich środkach dezynfekcyjnych, obliczanie czasu niezbędnego do osiągnięcia założonego efektu i kontrolowanie norm czasowych;
- dokonywanie okresowych zabiegów dezynfekcyjnych zapobiegawczych pomieszczeń najbardziej narażonych na zakażenia: placówki służby zdrowia, kuchnie, stołówki, toalety, łaźnie, magazyny żywnościowe oraz naczynia i inne przedmioty;
- lokalizowanie ogniska zakażenia - otoczenia chorego lub nosiciela oraz przeprowadzanie dezynfekcji ogniskowych - bieżących i końcowych (np. pomieszczeń, w których przebywał chory);
- przestrzeganie zasad obowiązujących w czasie posługiwania się środkami chemicznymi z uwagi na ochronę własną i środowiska, dezaktywowanie pozostałości po zastosowanych preparatach, oznakowanie terenu objętego dezynfekcją;
- dbanie o stan techniczny sprzętu, lamp, aparatów ciśnieniowych do rozpylania środków dezynfekcyjnych oraz bezpieczny ich transport w terenie, kontrolowanie prawidłowości działania, zgłaszanie napraw i okresowych przeglądów.
- Stosowanie mechanicznego zwalczania owadów i innych stawonogów przez: sprzątanie, odkurzanie, wietrzenie, usuwanie resztek żywności, rozwieszanie lepów, wstawianie siatek ochronnych w okna, rozkładanie pułapek-lepów, pułapek zwabiających, labiryntów zapachowych itp. oraz takich metod fizycznych, jak: spalanie nieczystości, gotowanie bielizny, wyparzanie parą wodną, wrzątkiem, gorącym powietrzem;
- Informowanie o niebezpieczeństwach i zagrożeniach dla ludzi, wynikających z zastosowania danego środka oraz niezbędnej ostrożności i czasie działania preparatu;
- Bezpieczne transportowanie sprzętu i środków owadobójczych;
- Określanie kosztów zabiegów, wystawianie rachunków, zaświadczeń, gwarancji;
- Sprawdzanie skuteczności wykonywanych zabiegów (zgodność z udzieloną gwarancją;
- Prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych zabiegów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19986520, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON