Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 5132
Nazwa zawodu: Pomocniczy personel medyczny
Synteza zawodu: wykonuje proste zadania o charakterze pomocniczym dla lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz instruktorów terapii uzależnień w instytucjach medycznych, czuwa również nad prawidłowym przebiegiem funkcji życiowych osób chorych i niedołężnych w czasie godzin nocnych.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie pacjentów do badań i leczenia, zbieranie danych o pacjencie metodą wywiadu i obserwacji oraz przez dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych pacjenta;
- stosowanie w placówkach służby zdrowia i w domu pacjenta zabiegów pielęgnacyjno-profilaktycznych na polecenie i wg instrukcji pielęgniarki;
- zmienianie bielizny i pomaganie pacjentom w czasie toalety;
- przygotowywanie butelek z gorącą wodą i innych udogodnień;
- podawanie i zbieranie tac na posiłki oraz pomaganie pacjentom przy jedzeniu;
- wykonywanie zabiegów higienicznych, odkażanie i opatrywanie ran;
- pomaganie lekarzom stomatologom przez ustawianie światła, podawanie narzędzi i materiałów;
- przygotowywanie i wykonywanie zabiegów balneologicznych;
- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem funkcji życiowych osób chorych i niedołężnych w czasie godzin nocnych;
- wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19949531, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON