Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 511304
Nazwa zawodu: Przewodnik turystyczny terenowy
Synteza zawodu: Oprowadza turystów, udzielając informacji o terenie oraz jego poszczególnych obiektach , o ich historii i tradycji, a także o związkach z resztą kraju; przekazuje im w sposób fachowy informacje; sprawuje nadzór nad świadczeniem usług przewidzianych w programie imprezy, a także opiekuje się jej uczestnikami.
Zadania zawodowe: - dostosowywanie programu zwiedzania miasta lub określonego terenu do całości programu imprezy;
- przedstawianie miasta, poszczególnych jego obiektów lub danego terenu w sposób, który umożliwi turyście zachowanie w pamięci nie tylko jego obrazu, ale i w miarę pełnej, choć skondensowanej wiedzy;
- prowadzenie (pieszo, autokarem lub w inny sposób) uczestników imprezy określoną w programie trasą ;
- powiązanie informacji o mieście, obiekcie lub terenie z historią, kulturą i geografią całego kraju, a także przedstawianie ich roli w życiu społecznym i gospodarczym państwa;
- utrwalanie w pamięci turystów pozytywnego wizerunku zwiedzanego regionu lub kraju;
- zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi krajobrazowymi i innymi zwiedzanej trasy;
- dbanie o bezpieczeństwo uczestników na trasie imprezy i udzielenie im pomocy w razie potrzeby;
- pełnienie roli nauczyciela i wychowawcy wobec turysty młodego, dla którego program wycieczki jest fragmentem programu nauczania w szkole;
- rozbudzanie wśród turystów, zwłaszcza młodych, chęci do uprawiania turystyki i krajoznawstwa;
- wykazywanie się w każdej sytuacji opanowaniem i grzecznością.
Dodatkowe zadania zawodowe: -­ wygłaszanie prelekcji z przezroczami czy filmami na tematy związane z historią, geografią, ochroną środowiska.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976880, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON