Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 246103
Nazwa zawodu: Duchowny wyznań ewangelickich
Synteza zawodu: Reprezentuje wyznania ewangelickie, czyli: ewangelicko-augsburskie, ewangelicko-metodystyczne i ewangelicko-reformowane, organizuje i prowadzi nabożeństwa, udziela sakramentów oraz przewodniczy innym czynnościom religijnym jako sługa Słowa Bożego, powołany do służby w swoim Kościele przez ordynację.
Zadania zawodowe: - odprawianie nabożeństw niedzielnych, świątecznych i okazjonalnych;
- udzielanie sakramentów chrztu i komunii świętej;
- prowadzenie uroczystości konfirmacji, ślubu, pogrzebu;
- przygotowywanie i wygłaszanie religijnych nauk, kazań oraz prowadzenie modlitw;
- nauczanie religii dzieci, młodzieży i dorosłych;
- zapewnianie członkom swego Kościoła przewodnictwa duchowego i moralnego, zgodnego z Pismem Świętym i doktryną danego wyznania, wyrażoną w księgach symbolicznych;
- podejmowanie różnych obowiązków o charakterze społecznym i administracyjnym;
- uczestniczenie w działalności różnych organizacji religijnych, naukowych i charytatywnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - propagowanie reprezentowanej doktryny wyznaniowej przez ewangelizację i misję w kraju i za granicą;
- nadzorowanie innych duchownych oraz pracowników świeckich w spełnianiu obowiązków.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966123, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON