KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy o zmianie sposobu obsługi Klientów.
Od dnia 17.03.2020 prosimy o kontaktowanie się z pracownikami wyłącznie drogą telefoniczną
(81 534 82 90) lub e-mailową (bezpośrednio z każdym pracownikiem lub praca.ffm@gmail.com).

W razie konieczności dostarczenia np. dokumentacji do siedziby Fundacji prosimy o wrzucanie jej do skrzynki, umieszczonej przed wejściem.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia,

Z poważaniem,

Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 419103
Nazwa zawodu: Pracownik ds. osobowych
Synteza zawodu: Wykonuje zadania związane z zatrudnianiem i wprowadzaniem kandydatów do pracy (adaptacją), zajmuje się zagadnieniami w okresie zatrudnienia (awanse, przeniesienia, degradacje, dyscyplina i zwolnienia z pracy), udzielaniem informacji, prowadzeniem statystyki i archiwizowaniem dokumentacji kadrowej, wg obowiązującego prawa pracy i przepisów wykonawczych.
Zadania zawodowe: - współpraca z kierownikami w zakresie zatrudniania, uczestniczenie w doborze, rozmieszczeniu i racjonalnym wykorzystaniu kadr zgodnie ze sporządzonym planem potrzeb instytucji, zawierającym spis wg zawodów, stanowisk pracy oraz wymagań: kwalifikacyjnych, wykształcenia, stażu pracy oraz predyspozycji psychofizycznych;
- przeprowadzanie wstępnej weryfikacji przydatności zawodowej kandydatów do pracy (rozmowa kwalifikacyjna), wstępne ustalanie warunków pracy i płacy, kierowanie do akceptacji i weryfikacji w komórce, w której kandydat będzie zatrudniony, kierowanie na wstępne badania lekarskie i psychotechniczne;
- sporządzanie umów o pracę oraz wydawanie legitymacji służbowych, dokonywanie odpowiednich adnotacji w dowodach tożsamości, wprowadzanie danych do komputera i archiwizowanie (założenie akt pracowniczych) oraz przekazywanie niezbędnych informacji do WKU;
- wprowadzanie kandydata do pracy, skierowanie na szkolenie wstępne z zakresu bhp i ppoż.;
- ustalanie, wg obowiązujących przepisów, stażów pracy skutkujących na urlop wypoczynkowy, wysokości nagród jubileuszowych, wymiaru okresu wypowiedzenia, uprawnień emerytalnych itp.;
- rozpatrywanie, analizowanie i załatwianie formalności dotyczących urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych, zdrowotnych; przygotowywanie dokumentacji dotyczącej udzielania urlopów dodatkowych (kombatanckich, z tytułu inwalidztwa itp.);
- ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji;
- ewidencjonowanie oraz analizowanie wykroczeń dyscyplinarnych i udzielanych kar regulaminowych;
- prowadzenie spraw w zakresie ruchu osobowego, jak: przeniesienia, przeszeregowania, awanse, degradacja, oraz wprowadzanie odpowiednich zmian w dokumentacji kadrowej;
- wydawanie opinii, zaświadczeń oraz udzielanie informacji o pracowniku na potrzeby wewnętrzne i instytucji zewnętrznych do tego upoważnionych;
- załatwianie spraw związanych z roszczeniami z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i przysługującymi z tego tytułu odszkodowaniami;
- udzielanie pracownikom informacji w zakresie prawa pracy;
- przygotowywanie i weryfikowanie dokumentów dotyczących zwolnienia pracownika wg obowiązujących przepisów, wydawanie świadectw pracy, opinii, zaświadczeń byłym pracownikom oraz instytucjom do tego upoważnionym;
- realizowanie całokształtu spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi oraz przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę;
- ewidencjonowanie, przechowywanie i analizowanie danych osobowych o pracownikach;
- sporządzanie raportów dziennych, bilansów miesięcznych, kwartalnych i rocznych dotyczących kontrolowania czasu pracy;
- ewidencjonowanie i kontrolowanie planów i stanów zatrudnienia w przedsiębiorstwie na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne.
- prowadzenie całokształtu spraw związanych z wyróżnieniami pozamaterialnymi oraz odznaczeniami resortowymi i państwowymi;
- współpraca z organizacjami związkowymi we wszystkich sprawach pracowniczych;
- uczestniczenie w rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18764400, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON