Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 419102
Nazwa zawodu: Pracownik do spraw ewidencji ludności
Synteza zawodu: Wykonuje czynności związane z meldowaniem i wymeldowaniem osób oraz wydawaniem dowodów osobistych.
Zadania zawodowe: - przyjmowanie zgłoszeń wymeldowań i zameldowań na pobyt stały i czasowy;
- prowadzenie kartotek stałych mieszkańców oraz kartotek i książek meldunkowych osób przebywających czasowo;
- dokonywanie wpisu o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy do dokumentów stwierdzających tożsamość;
- przesyłanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu do innych właściwych oddziałów ewidencji ludności ;
- zakładanie kart osobowych mieszkańców na podstawie odpisów skróconych aktów urodzenia;
- nanoszenie danych dotyczących stanu cywilnego (urodzenia, zawarcia małżeństwa, rozwodu, zgonu) z akt urzędowych na karty osobowe mieszkańców;
- sprawdzanie we właściwym banku danych kompletności wprowadzenia danych z odpisów skróconych aktów urodzenia, aktualizowanie danych dotyczących zdarzeń meldunkowych oraz innych zdarzeń wynikających z akt urzędowych;
- prowadzenie postępowania administracyjnego o wymeldowanie, zameldowanie i uchylenie czynności materialno-technicznych zgodnie z przepisami prawa;
- wypisywanie dowodów osobistych;
- prowadzenie archiwum dowodowego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19949642, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON