Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3491
Nazwa zawodu: Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary
Synteza zawodu: wykonują zalecone im przez władzę zwierzchnią czynności związane ze sprawowaniem kultu religijnego oraz obowiązki o charakterze społecznym i administracyjnym, które nie są zastrzeżone dla duchownych.
Zadania zawodowe: - prowadzenie działalności misyjnej, mającej na celu propagowanie i reprezentowanej doktryny religijnej;
- prowadzenie nabożeństw lektorskich i innych czynności kościelnych na zlecenie władzy zwierzchniej;
- przygotowywanie i wygłaszanie religijnych kazań i modlitw;
- prowadzenie nauki religii na podstawie upoważnienia władzy zwierzchniej;
- kolportaż i sprzedaż prasy i wydawnictw kościelnych;
- odwiedziny domowe i prowadzenie kół modlitewnych;
- prowadzenie parafialnej działalności charytatywnej;
- organizację i prowadzenie pracy kancelaryjnej w biurze parafialnym;
- prowadzenie rachunkowości i księgowości parafialnej;prowadzenie archiwum parafialnego;
- wykonywanie innych prac administracyjnych i społecznych zleconych przez władzę zwierzchnią;
- nadzorowanie innych pracowników w spełnianiu powierzonych im obowiązków.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19971178, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON