Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3461
Nazwa zawodu: Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
Synteza zawodu: udzielają pomocy i wsparcia osobom i rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów osobistych i społecznych oraz świadczą usługi socjalne i opiekuńcze w odniesieniu do dzieci, osób starszych, niedołężnych i niepełnosprawnych.
Zadania zawodowe: - organizowanie pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom społecznym w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;
- prowadzenie poradnictwa w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów;
- wzmacnianie zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz rozwoju;
- organizowanie zróżnicowanych form pomocy i zarządzanie nimi;
- stymulowanie rozwoju i aktywizowanie osób przebywających w domu pomocy społecznej, z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii;
- ułatwianie osobom niepełnosprawnym wykonywanie czynności dnia codziennego oraz pomaganie im w uzyskaniu jak największej samodzielności;
- udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, nie posiadającym dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia;
- wykonywanie zadań pokrewnych;
- nadzorowanie innych pracownikówLaboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19693522, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON