Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>





Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 346
Nazwa zawodu: Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
Synteza zawodu: udzielają pomocy i wsparcia osobom i rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów osobistych i społecznych oraz świadczą usługi socjalne i opiekuńcze w odniesieniu do dzieci, osób starszych, niedołężnych i niepełnosprawnych.
Zadania zawodowe: poradnictwo, organizowanie oraz realizację usług opiekuńczych i wspierających, zarówno w miejscu zamieszkania jak też środowisku lokalnym. Pomoc oraz usługi są świadczone bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, takie jak: środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia lub przez organizacje i stowarzyszenia pozarządowe.



Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968660, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON