Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 345103
Nazwa zawodu: Policjant służby wspomagającej
Synteza zawodu: Zajmuje się działalnością wspomagającą policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej w zakresie organizatorskim, logistycznym i technicznym.
Zadania zawodowe: - ochrona życia i zdrowia obywateli, zapewnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarach i obiektach chronionych;
- zapobieganie przestępczości, wykroczeniom i innym zdarzeniom zakłócającym bezpieczeństwo i porządek;
- wykonywanie zadań w zakresie: spraw osobowych policjantów, organizacyjno-etatowych, finansowo-księgowych, gospodarki transportowej i kwatermistrzowskiej, obsługi prawnej, obsługi prasowej; gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych itp.;
- prowadzenie działań ratowniczych w przypadku: powodzi, skażenia chemicznego, zagrożenia ekologicznego, zagrożenia życia ludzkiego oraz mienia;
- bezpośredni udział w poszukiwaniach osób zaginionych, zwłok ludzkich i przedmiotów zatopionych, pochodzących z przestępstwa lub użytych do dokonania przestępstwa;
- wnioskowanie o uzyskanie zgody Prokuratora Generalnego na zastosowanie kontroli korespondencji, a także środków technicznych, umożliwiających w sposób tajny uzyskiwanie informacji oraz utrwalanie śladów i dowodów;
- żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracanie się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również zwracanie się w nagłych wypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy;
- ujawnianie i zabezpieczanie pod względem technicznym i zgodnie z wymogami procesowymi wszystkich rodzajów śladów kryminalistycznych;
- wykonywanie dokumentacji techniczno-poglądowej (tablice fotograficzne, plany, szkice, rejestracje magnetowidowe) z czynności procesowych, w których uczestniczy;
- patrolowanie wyznaczonego obszaru w celach ogólnoprewencyjnych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968155, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON