Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3451
Nazwa zawodu: Policjanci
Synteza zawodu: prowadzą działania mające na celu ochronę życia, zdrowia i mienia obywateli; wykrywają przestępstwa kryminalne i zapobiegają im; poszukują osób zaginionych i ścigają osoby poszukiwane; wykonują zadania zmierzające do utrzymania bezpieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych, takich jak: zagrożenie lub naruszenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, klęski żywiołowe lub katastrofy; zwalczają terroryzm, unieszkodliwiają osoby i grupy terrorystyczne; wykonują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych, terytorialnych wodach morskich i śródlądowych, na terenie lotnisk oraz obszarach kolejowych.
Zadania zawodowe: - ochronę życia, zdrowia i mienia obywateli poprzez rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw kryminalnych oraz zapobieganie im;
- wykonywanie czynności procesowych, w celu ustalenia, czy popełniano przestępstwo, ustalanie jego sprawcy i pociąganie go do odpowiedzialności karnej;
- dokonywanie zatrzymań i aresztowań osób podejrzanych;
- wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
- utrzymywanie bezpieczeństwa w sytuacjach i warunkach ekstremalnych, takich jak: poważne zagrożenie lub naruszenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, klęski żywiołowe i katastrofy oraz epidemie chorób zakaźnych;
- zwalczanie terroryzmu, unieszkodliwianie osób i grup terrorystycznych na terenie kraju;interwencje pirotechniczne wobec materiałów lub urządzeń wybuchowych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- współdziałanie z samorządem terytorialnym celem zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym;
- kontrolowanie przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych organów państwowych i samorządowych, wykrywanie wykroczeń i ściganie ich sprawców;
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych;
- ujawnianie i ściganie przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach;
- utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terytorialnych wodach morskich, wewnętrznych wodach morskich, wodach śródlądowych, na terenie lotnisk oraz na obszarach kolejowych;
- wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej;
- nadzorowanie podległych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19949657, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON