Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 345
Nazwa zawodu: Policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej i ochrony państwa
Synteza zawodu: Policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej i ochrony państwa utrzymują prawo i porządek, chronią życie i mienie obywateli, prowadzą dochodzenia w sprawach popełnionych przestępstw, egzekwują poszanowanie przepisów ruchu drogowego, nadzorują osoby osadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych, przeciwdziałają zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niezależność i całość państwa.
Zadania zawodowe: Zadania przez nich wykonywane zwykle obejmują: badanie faktów i okoliczności związanych z popełnionymi przestępstwami w celu zidentyfikowania winnych; zbieranie informacji o osobach lub przedsiębiorstwach w celu zapobiegania przestępstwom; prowadzenie dochodzeń w sprawach, gdy podejrzewane jest popełnienie przestępstwa; składanie zeznań przed sądem; ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach komunikacji publicznej; egzekwowanie przestrzegania przepisów w ruchu drogowym; nadzorowanie i sprawowanie opieki wychowawczej w stosunku do osób odbywających karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanych; zwalczanie działalności terrorystycznej i zapobieganie jej; zatrzymywanie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego; przeszukiwanie osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych przepisami; dokonywanie kontroli osobistej, a także przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzanie ładunku w portach, na dworcach oraz w środkach transportu. Do ich zadań może także należeć nadzór nad innymi pracownikami.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19322105, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON