Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3431
Nazwa zawodu: Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni
Synteza zawodu: wdrażają zaprojektowane sposoby gromadzenia informacji i dokumentacji oraz wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych i dbają o ich prawidłowe funkcjonowanie w celu pomocy kierownikom jednostek i pozostałemu personelowi oraz sporządzają protokoły i opracowują sprawozdania z różnych zebrań i posiedzeń.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie brulionów korespondencji administracyjnej i protokołów, ustalanie, proponowanie i kontrolowanie ostatecznych i powtarzających się terminów;
- weryfikowanie propozycji spotkań;
- planowanie i organizowanie spotkań;
- przygotowywanie podróży dla szefów jednostek i pozostałego personelu;
- pomaganie w przygotowywaniu budżetu, kontrolowanie wydatków, opracowywanie projektów, kontraktów czy zleceń zakupu;
- pomaganie kierownikom jednostek i pozostałemu personelowi w zasięganiu informacji natury administracyjnej lub organizacyjnej;
- pomaganie kierownikom jednostek w organizowaniu i pełnieniu funkcji gospodarza wobec zewnętrznych wizytatorów lub personelu;
- sporządzanie dokładnych protokołów i sprawozdań ze zgromadzeń ustawodawczych, posiedzeń sądu lub innych zebrań, z wykorzystaniem stenografii lub środków technicznych;
- prowadzenie korespondencji, udzielanie odpowiedzi na listy handlowe lub techniczne;
- gromadzenie, segregowanie i udostępnianie informacji o stanie zdrowia klienta, pacjenta lub o stanie środowiska, potrzebach zdrowotnych oraz świadczonych usługach;
- wykonywanie czynności administracyjnych w sądzie, związanych z biegiem sprawy sądowej; wykonywanie zadań pokrewnych;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19278076, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON