Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3419
Nazwa zawodu: Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej nie sklasyfikowani
Synteza zawodu: Ta grupa obejmuje pracowników do spraw finansowych i handlowych niesklasyfikowanych poprzednio w ramach grupy 341. Powinni tu być klasyfikowani na przykład pracownicy, którzy zajmują się analizą czynników kształtujących wielkość popytu, podaży i poziom cen różnych towarów i usług, obliczaniem wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizą kosztów i przychodów podmiotu gospodarczego oraz określaniem propozycji ich poprawy; udzielają informacji klientom o towarach i usługach oraz o warunkach i formach sprzedaży internetowej; obsługują klientów poprzez: przyjmowanie zamówień, przygotowywanie zamówionego towaru w celu dostarczenia go do klienta; zajmują się analizą celów i narzędzi polityki rolnej państwa oraz ich wpływem na działalność podmiotów gospodarczych sfery agrobiznesu, a także na rozwój obszarów wiejskich oraz analizą czynników kształtujących wielkość popytu, podaży i poziomu cen artykułów rolno-spożywczych na lokalnym rynku oraz rynkach krajowym i światowym.
Zadania zawodowe: W tych przypadkach zadania ich mogą obejmować:
- przygotowywanie projektów oraz zatwierdzanie formy i treści informacji tekstowych o oferowanych towarach i usługach;
- rozpoznawanie rynku pod względem oczekiwań potencjalnych nabywców towarów poprzez internet co do rodzaju i zakresu asortymentowego towarów oraz cen i kosztów sprzedaży;
- przyjmowanie oraz rejestrowanie zamówień na towary i usługi; sprawna realizacja zamówień, w tym ich kompletowanie i grupowanie, w celu racjonalizowania kosztów transportu do klientów;
- czynności organizacyjne i ekonomiczne związane z realizacją transakcji, w tym: pakowanie towaru zgodnie z życzeniem klienta, wypisywanie faktury, organizowanie niezwłocznego dostarczenia towaru do klienta, rozliczanie transakcji;
- organizowanie, rejestrowanie i uruchamianie działalności małych przedsiębiorstw w sferze agrobiznesu;
- ocenianie opłacalności uruchomienia konkretnej działalności (produkcyjnej, usługowej, handlowej, pośrednictwa finansowego itp.);
- prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w formie małych i średnich przedsiębiorstw;
- dobór i obliczanie wskaźników określających kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.);
- opracowywanie budżetu funkcjonowania oraz planu działania jednostki i komórki organizacyjnej danego podmiotu gospodarczego; sporządzanie projektów poprawy struktury kosztów;
- pozyskiwanie informacji o sytuacji na rynkach czynników wytwórczych: na rynku pracy, na rynku kapitałowym, w tym pieniężno-kredytowym, na rynku nieruchomości oraz określanie ich wpływu na warunki działania przedsiębiorstwa i innego podmiotu gospodarczego; przekazywanie tych informacji władzom przedsiębiorstwa lub innego odpowiedniego podmiotu gospodarczego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976989, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON