Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 323204
Nazwa zawodu: Położna zdrowia publicznego
Synteza zawodu: Ocenia zagrożenia zdrowia i życia kobiet, kobiet ciężarnych, rodzących oraz położnic i noworodków w środowisku lokalnym; dokonuje oceny i podejmuje działania zmierzające do zapobiegania występowaniu zakażeń szpitalnych w szpitalach ginekologiczno-położniczych; dokonuje analizy i charakterystyki rynku usług zdrowotnych dla kobiet ciężarnych; określa kryteria jakości wykonywanych świadczeń medycznych; wyłania priorytety zawodowe w ramach ustalania strategii zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej.
Zadania zawodowe: - planowanie działań promocyjnych i edukacyjnych na podstawie danych epidemiologicznych oraz diagnozy pielęgniarskiej;
- planowanie i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej;
- pozyskiwanie sponsorów dla działań promocyjnych;
- współpraca w organizacji placówek promocji zdrowia;
- przeprowadzanie dochodzenia epidemiologicznego;
- sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym zakładu opieki zdrowotnej;
- opracowywanie i wdrażanie programu profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych;
- opracowywanie i wdrażanie standardów epidemiologicznych i nadzorowanie ich przestrzegania;
- nadzorowanie procesów dezynfekcji i sterylizacji;
- uczestniczenie w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem zakażonym;
- prognozowanie i rozwiązywanie problemów wynikających ze specyfiki zakażeń w szczególnych obszarach ryzyka, opracowywanie ognisk epidemiologicznych;
- współpraca z organami inspekcji sanitarnej w celu rozpoznawania i likwidacji epidemicznego występowania zakażeń szpitalnych;
- współpraca ze służbami medycyny pracy w zakresie ochrony zdrowia pracowników;
- opracowywanie programów kształcenia wewnątrzzakładowego dla poszczególnych grup pracowników w zakresie problematyki zakażeń;
- uczestniczenie w badaniach naukowych w położnictwie i wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej;
- sporządzanie planu finansowego dla zakładu opieki zdrowotnej, przygotowywanie kontraktu na świadczenia pielęgniarskie i położnicze, zgodnie z wymogami formalnoprawnymi;
- prognozowanie potrzeb w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz mechanizmów konkurencji na rynku usług medycznych;
- analiza obsady stanowisk pracy pielęgniarek i położnych, opracowywanie planu zatrudnienia oraz strategii pozyskiwania pracowników, prowadzenie rekrutacji pracowników przy użyciu nowoczesnych technik rekrutacji, zapobieganie fluktuacji kadry, tworzenie systemu motywowania i oceny pracowników, prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie konfliktów;
- korzystanie z baz danych informatycznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19312857, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON