Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 323202
Nazwa zawodu: Położna ogólna
Synteza zawodu: Ocenia sytuację kobiety w okresie prokreacji, z uwzględnieniem przygotowania partnerów do świadomego planowania rodziny; przygotowuje kobietę ciężarną do porodu i połogu; dokonuje oceny stanu zdrowia kobiety na podstawie wyników badań uzyskanych w trakcie diagnozowania oraz wykonanego samodzielnie badania fizykalnego; sprawuje kompleksową opiekę nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz dzieckiem zdrowym i chorym; dokonuje interpretacji prawidłowości rozwoju noworodka lub dziecka.
Zadania zawodowe: - opracowywanie programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób w zakresie płciowości, dojrzewania, postaw i aktywności seksualnej, przygotowania do rodzicielstwa;
- edukacja młodzieży i rodziców w zakresie prokreacji;
- sprawowanie opieki nad małżonkami z problemem niepłodności oraz współpraca z zespołem terapeutycznym podejmującym opiekę nad partnerami z problemem niepłodności;
- sprawowanie opieki przedkoncepcyjnej w przygotowaniu do odpowiedzialnego rodzicielstwa,
- opieka nad kobietą w okresie prenatalnym (diagnostyka prenatalna z zastosowaniem dostępnych metod),
- sprawowanie opieki nad kobietą ciężarną w ciąży fizjologicznej i powikłanej, zapobieganie powikłaniom w przebiegu ciąży;
- sprawowanie opieki nad rodzącą, jej dzieckiem i mężem/partnerem podczas porodu fizjologicznego i patologicznego;
- podejmowanie działań diagnostycznych i interpretowanie uzyskanych wyników badań wykonanych w czasie trwania porodu,
- prowadzenie porodu fizjologicznego;
- współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w przypadku ciąży powikłanej;
- zapobieganie powikłaniom w przebiegu porodu zagrażającym matce i dziecku;
- udzielanie wsparcia psychicznego rodzącej i mężowi/partnerowi, w sytuacji porodu przedwczesnego, operacyjnego, zabiegowego oraz urodzenia martwego dziecka;
- zapobieganie i wczesne wykrywanie powikłań w połogu;
- edukacja położnicy w zakresie samoopieki i opieki nad noworodkiem i niemowlęciem,
- organizacja opieki nad noworodkiem bezpośrednio po porodzie, ocena dojrzałości noworodka, rozpoznawanie noworodków z grup ryzyka i opieka nad nimi, monitorowanie parametrów życiowych noworodka,
- opieka nad noworodkiem w domu i w szpitalu;
- wykonywanie badań przesiewowych;
- opieka nad noworodkiem z urazem okołoporodowym i wadą wrodzoną;
- przygotowywanie noworodka do specjalistycznych badań diagnostycznych i opieka nad noworodkiem w trakcie badań;
- pielęgnacja noworodka przedwcześnie urodzonego i z niską masą urodzeniową, podejmowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych w ramach tej opieki, udział w rehabilitacji noworodka;
- sprawowanie opieki nad noworodkiem w stanach zagrożenia życia.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965619, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON