Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 323201
Nazwa zawodu: Położna ginekologiczna
Synteza zawodu: Ocenia sytuację kobiety w różnych okresach jej życia, z uwzględnieniem etiologii schorzeń ginekologicznych, onkologicznych, wykorzystując wyniki badań uzyskanych w trakcie diagnozowania oraz wykonanego samodzielnie badania fizykalnego; rozpoznaje problemy pielęgnacyjne oraz planuje opiekę nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi, onkologicznymi i jej rodziną; ocenia skuteczność podejmowanych działań, dokonując oceny i modyfikacji planu indywidualnej opieki, w zależności od zmieniającego się stanu pacjentki.
Zadania zawodowe: - opracowywanie programów promocji zdrowia kobiet i profilaktyki, głównie w zakresie schorzeń ginekologicznych oraz nowotworowych;
- edukacja dzieci i młodzieży w zakresie dojrzewania, postaw i aktywności seksualnej, problemów wynikających z wczesnego rozpoczęcia współżycia seksualnego;
- pomoc w rozwiązywaniu psychologicznych problemów kobiet chorych bądz kobiet z rodzin patologii społecznej;
- współpraca w terapii patologii seksualnych;
- podejmowanie działań diagnostycznych, mających na celu wczesne wykrywanie schorzeń ginekologicznych i onkologicznych;
- prowadzenie czynnego poradnictwa dla kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi, zakażonych wirusem HIV oraz chorych na AIDS;
- sprawowanie opieki nad kobietami z chorobami nowotworowymi narządów płciowych i piersi oraz współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w tym zakresie;
- zapobieganie powikłaniom w procesie leczenia chorób nowotworowych oraz niwelowanie ujemnych skutków terapii stosowanej przy nowotworach;
- sprawowanie opieki nad pacjentką przed i po operacjach ginekologicznych, onkologicznych;
- zapobieganie powikłaniom po zabiegach operacyjnych wykonywanych w ginekologii, onkologii, monitorowanie stanu pacjentki i ocena parametrów życiowych,
- wspieranie emocjonalne kobiet po zabiegach okaleczających, przygotowywanie i prowadzenie działań usprawniających, udzielanie wsparcia psychicznego kobiecie i jej rodzinie w czasie leczenia chorób nowotworowych;
- przygotowywanie pacjentki, zespołu operacyjnego do zabiegu operacyjnego, szczególne przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki;
- przygotowanie instrumentarium, aparatury medycznej, stołu zabiegowego do operacji ginekologicznych, instrumentowanie w specjalistycznych zabiegach ginekologicznych;
- współpraca z zespołem terapeutycznym przy wykonywaniu zabiegów operacyjnych;
- podejmowanie medycznych działań na rzecz pacjentki we współpracy z zespołem terapeutycznym bądź samodzielnie w przypadku posiadania uprawnień do realizacji określonych świadczeń zdrowotnych; - przygotowanie kobiety do znieczulenia, monitorowania parametrów życiowych w trakcie znieczulenia, opieka nad kobietą po znieczuleniu (sala wybudzeń);
- rozpoznawanie stanów zagrożenia życia o różnej etiologii i podejmowanie medycznych działań zgodnie z przyjętymi standardami postępowania;
- zapobieganiu powikłaniom związanym z inwazyjnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi stosowanymi w anestezji, intensywnej terapii, medycynie ratunkowej;.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19313040, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON