Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 323107
Nazwa zawodu: Pielęgniarka zdrowia publicznego
Synteza zawodu: Dokonuje analizy i charakterystyki rynku usług zdrowotnych na podstawie kryteriów jakości wykonywanych świadczeń medycznych; określa zapotrzebowanie środowiska na działania profilaktyczne oraz edukację zdrowotną; ocenia zagrożenia zdrowia i życia w środowisku lokalnym i w zakładach pracy; planuje indywidualną opiekę nad podopiecznymi lub pacjentami oraz monitoruje jej realizację; organizuje i wspiera zakłady opieki zdrowotnej; dokonuje pomiaru efektywności pracy personelu pielęgniarskiego/położniczego, opracowuje i wdraża standardy praktyki zawodowej.
Zadania zawodowe: - planowanie działań promocyjnych i edukacyjnych na podstawie danych epidemiologicznych oraz diagnozy pielęgniarskiej;
- współtworzenie wielozadaniowych zespołów do spraw promocji zdrowia, wspieranie pacjentów w działaniach na rzecz zdrowia, kształtowanie wśród społeczności lokalnej postaw promujących zdrowy styl życia;
- tworzenie i wdrażanie programów edukacyjnych promocji zdrowia o różnym zasięgu;
- współpraca ze środowiskami wspierającymi zdrowie, ze środkami masowego przekazu, w ramach działań promujących zdrowie, pozyskiwanie sponsorów dla działań promocyjnych;
- sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym zakładu opieki zdrowotnej, przeprowadzanie dochodzenia epidemiologicznego;
- opracowywanie i wdrażanie programu profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, współpraca z organami inspekcji sanitarnej w celu rozpoznawania i likwidacji epidemicznego występowania zakażeń szpitalnych;
- uczestniczenie w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem zakażonym, nadzorowanie procesów dezynfekcji i sterylizacji;
- współpraca ze służbami medycyny pracy w zakresie ochrony zdrowia pracowników, podejmowanie działań na rzecz przestrzegania przepisów bhp, opracowywanie programów kształcenia wewnątrzzakładowego dla poszczególnych grup pracowników w zakresie problematyki zakażeń;
- opracowywanie planu finansowego dla zakładu opieki zdrowotnej, przygotowywanie kontraktów na świadczenia pielęgniarskie/położnicze, zgodnie z wymogami formalnoprawnymi;
- prognozowanie potrzeb w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz mechanizmów konkurencji na rynku usług medycznych;
- analiza obsady stanowisk pracy pielęgniarek i położnych, opracowywanie planu zatrudnienia oraz strategii pozyskiwania pracowników;
- prowadzenie rekrutacji pracowników przy użyciu nowoczesnych technik rekrutacji, zapobieganie fluktuacji kadry, tworzenie systemu motywowania i oceny pracowników, prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie konfliktów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - alokacja środków finansowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w samodzielnych jednostkach ochrony zdrowia;
- korzystanie z baz danych informatycznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19957791, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON