Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 323105
Nazwa zawodu: Pielęgniarka zabiegowa
Synteza zawodu: Pielęgnuje pacjentów w ostrych i przewlekłych chorobach, wymagających zabiegów chirurgicznych w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych, z chorobami onkologicznymi, neurologicznymi; ocenia przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego; obejmuje opieką pacjenta przed, po i w trakcie zabiegu operacyjnego.
Zadania zawodowe: - opieka nad pacjentem w okresie przed- i pooperacyjnym, a także w trakcie zabiegu operacyjnego, z uwzględnieniem planowania opieki dla pacjenta;
- przygotowywanie pacjenta do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz opieka nad pacjentem w trakcie i po badaniach;
- współudział przy postępowaniu chirurgicznym w stanach ostrych i przewlekłych, monitorowanie czynności życiowych pacjenta;
- pielęgnacja i opieka nad pacjentem z obrażeniami ciała, udzielanie pierwszej pomocy w obrażeniach, rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i podejmowanie działań ratunkowych;
- sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym chirurgicznie ze schorzeniami serca, naczyń krwionośnych, płuc, ze schorzeniami układu moczowego, neurologicznymi, onkologicznymi;
- przygotowywanie pacjenta, zespołu operacyjnego, instrumentarium, aparatury medycznej, stołu zabiegowego do zabiegu operacyjnego;
- instrumentowanie w specjalistycznych zabiegach chirurgicznych;
- współpraca z zespołem terapeutycznym przy wykonywaniu zabiegów operacyjnych,
- zapobieganie powikłaniom śród- i po operacyjnym pacjentów leczonych chirurgicznie;
- profilaktyka zakażeń, szczególnie w odniesieniu do pacjentów, wobec których stosuje się inwazyjne metody diagnostyczne i terapeutyczne;
- opieka przed- i pooperacyjna w odniesieniu do dzieci, z uwzględnieniem specyfiki wieku rozwojowego;
- specjalne przygotowywanie do zabiegu operacyjnego pacjentów z wadami wrodzonymi;
- rehabilitacja pacjentów po zabiegu operacyjnym, motywowanie pacjenta do aktywnej samopielęgnacji;
- udział w różnych rodzajach terapii stosowanych w odniesieniu do chorych onkologicznych, pomoc w niwelowaniu ubocznych skutków terapii, zapobieganie powikłaniom wynikającym ze stosowanej terapii;
- wspomaganie chorych i ich rodzin w dążeniach do osiągnięcia optymalnej jakości życia z chorobą przewlekłą leczoną chirurgicznie;
- szczególne przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki.
- prowadzenie doskonalenia zawodowego personelu medycznego,Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19975728, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON