Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 323104
Nazwa zawodu: Pielęgniarka w opiece nad przewlekle chorymi
Synteza zawodu: Pielęgnuje pacjentów z zaawansowaną, postępującą chorobą, leczonych psychiatryczne, osoby przewlekle chore i niepełnosprawne, w zakładach opiekuńczych, na oddziałach geriatrycznych, w domu pacjenta, oddziałach opieki paliatywnej; ocenia możliwości pacjenta i jego rodziny czy opiekunów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji; prowadzi monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, korzystając z informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonego wywiadu, obserwacji, badania fizykalnego.
Zadania zawodowe: - rozpoznawanie problemów pielęgnacyjno-opiekuńczych chorych cierpiących fizycznie i psychicznie;
- realizowanie zadań wynikających z diagnostyki i leczenia, przygotowywanie pacjenta do badań, udział w badaniach, opieka nad pacjentem po badaniach;
- łagodzenie dolegliwości pacjentów z zaawansowaną i postępującą chorobą;
- planowanie, realizacja i koordynacja opieki nad pacjentem przewlekle chorym, dzieckiem i dorosłym,
- monitorowanie stanu zdrowia pacjenta (ocena parametrów mających znaczenie dla oceny postępu choroby);
- wspomaganie chorego i jego rodziny w dążeniu do uzyskania optymalnej jakości życia, prowadzenie edukacji podopiecznych w zakresie samoopieki i samopielęgnacji;
- współorganizowanie warunków rehabilitacji oraz koordynowanie procesu rehabilitacji, readaptacji i rewalidacji przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
- rozpoznawanie stanu psychicznego pacjenta, udział w terapii stosowanej w psychiatrii oraz rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi;
- udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych, zapewnianie bezpieczeństwa pacjentowi i otoczeniu, stwarzanie warunków „ godnego umierania”;
- współpraca z interdyscyplinarnym zespołem terapeutycznych w celu zaplanowania i realizacji działań terapeutyczno-pielęgnacyjnych, sprawowanie opieki nad rodziną chorego w obliczu śmierci;
- wspomaganie w rozwiązywaniu dylematów etycznych podległego personelu.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976048, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON