Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 323103
Nazwa zawodu: Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
Synteza zawodu: Wykonuje samodzielnie świadczenia zdrowotne: profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne; prowadzi profilaktykę w odniesieniu do grup podopiecznych; dokonuje oceny stanu zdrowia osób objętych opieką, wykorzystując informacje uzyskane z przeprowadzonego wywiadu, dokumentacji medycznej oraz innych źródeł.
Zadania zawodowe: - ocena warunków środowiskowych podopiecznych oraz na jej podstawie ustalanie potrzeb zdrowotnych osób objętych opieką pielęgniarską;
- podejmowanie współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej;
- inicjowanie prozdrowotnych działań na obszarze, który obejmuje opieką;
- ustalanie zakresu podstawowej opieki nad rodziną, dziećmi i młodzieżą, pracownikami zakładów opieki zdrowotnej;
- planowanie i realizacja opieki nad pracownikami szczególnej troski;
- informowanie pracowników o procedurach orzekania o chorobach zawodowych;
- współtworzenie warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej pracowników;
- organizowanie opieki profilaktycznej nad uczniami, współpraca przy opracowywaniu lokalnych programów promocji zdrowia;
- planowanie i realizacja działań profilaktycznych w dziedzinie chorób społecznych charakterystycznych dla danego środowiska;
- ustalanie planu badań profilaktycznych;
- sprawowanie opieki nad rodziną w środowisku zamieszkania,
- sprawowanie opieki nad rodzinami patologicznymi i rodzinami z ryzyka patologii społecznej (np. alkoholizm, narkomania), nad osobami z zaburzeniami zdrowia psychicznego, nad osobami niepełnosprawnymi, w miejscu zamieszkania i w środowisku szkolnym;
- udzielanie pomocy przedlekarskiej;
- wykonywanie zadań diagnostycznych i terapeutycznych samodzielnie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami lub zaleceniami lekarskimi;
- współpraca z instytucjami, których celem jest ochrona zdrowia.
Dodatkowe zadania zawodowe: - uczestnictwo w badaniach naukowych związanych z tematem podstawowej opieki zdrowotnej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19319323, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON