Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241903
Nazwa zawodu: Doradca podatkowy
Synteza zawodu: Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe
Zadania zawodowe: - udzielanie podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań;
- interpretowanie przepisów prawnych dotyczących podatków, dywidendy czy współdziałania ze wspólnikami polskimi i zagranicznymi;
- wyjaśnianie terminów prawnych związanych z podatkami, takich jak: odstąpienie, sprzedaż, wynajem, dzierżawa czy darowizna;
- prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
- opracowywanie strategii podatkowej przedsiębiorstwa, tzw. taxplanu;
- sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
- występowanie przed organami administracji jako pełnomocnik podatnika w sprawach jego zobowiązań podatkowych;
- wykonywanie zastępstwa procesowego podatnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych;
- korzystanie w takim przypadku z uprawnień radcy prawnego i adwokata;
- przechowywanie, przez wymagany przepisami okres, kopii sformułowanych na piśmie porad i opinii oraz wystąpień w imieniu podatników, m.in. w sprawach karnych skarbowych;
- stałe podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647129, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON