Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 323101
Nazwa zawodu: Pielęgniarka anestezjologiczna i intensywnej terapii
Synteza zawodu: Udziela pomocy anestezjologowi podczas zabiegów operacyjnych w prowadzeniu (indukcji) anestezji oraz świadczy opiekę anestezjologiczną w okresie pooperacyjnym na oddziałach intensywnej terapii; prowadzi, koordynuje, nadzoruje i pielęgnuje chorych znieczulanych i chorych w stanie zagrożenia życia; ocenia stan pacjenta; określa indywidualne zapotrzebowanie pacjenta na opiekę; podejmuje medyczne działania ratownicze, sprawuje opiekę nad pacjentem w stanach zagrożenia życia.
Zadania zawodowe: - podejmowanie medycznych działań na rzecz pacjenta we współpracy z zespołem terapeutycznym bądź samodzielnie w przypadku posiadania uprawnień do świadczenia określonych usług zdrowotnych;
- monitorowanie stanu pacjenta i ocena parametrów życiowych;
- wykonywanie badań podstawowych oraz przygotowywanie i opieka nad pacjentem w trakcie badań specjalistycznych;
- przygotowywanie pacjenta do znieczulenia, monitorowanie parametrów życiowych w trakcie znieczulenia, opieka nad pacjentem po znieczuleniu;
- rozpoznawanie stanów zagrożenia życia zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, podejmowanie medycznych działań ratunkowych;
- zapobieganie powikłaniom, spowodowanym inwazyjnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi stosowanymi w anestezji, intensywnej terapii, medycynie ratunkowej,
- udział przy zabiegach z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego, w zabiegach przeszczepiania narządów;
- pielęgnacja pacjenta ze śmiercią pnia mózgu, przygotowywanie do pobrania narządów do przeszczepu;
- stosowanie w odniesieniu do rodzin pacjentów wybranych metod psychoterapii podtrzymującej;
- uczestnictwo w działaniach zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - uczestnictwo w badaniach naukowych i upowszechnianiu ich wyników w pielęgniarstwie.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19949645, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON